SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tuulta purjeissa  - SEN:n kevätkokous ja strategiatyöpaja kokosivat ekumeenista kokemusta ja näkemystä yhteen

Kuvassa osa visio- ja strategiatyöskentelyyn 21.4. osallistuneista.Suomen Ekumeeninen Neuvosto kokoontui 21.4.2021 kevätkokoukseen ja visio-ja strategiatyöhön etäyhteyksien välityksellä.

Kevätkokouksessa käsiteltiin Neuvoston puheenjohtajan arkkipiispa Tapio Luoman johdolla sääntömääräiset asiat. Alkurukouksessaan arkkipiispa Luoma luki puhuttelevan kohdan Johanneksen evankeliumin 21. luvusta, jossa kerrotaan ylösnousseen Jeesuksen ja opetuslapsi Pietarin kohtaamisesta. Jeesus kehottaa Pietaria seuraamaan itseään,  ylösnoussutta Vapahtajaa, ja arkkipiispa rukoili, että Jeesus olisi myös kaikkien päivän kokoukseen osallistuvien seuraajiensa kanssa. Pääsiäisen aikaa eläessämme kokousvieraat saivat myös tervehtiä toisiaan pääsiäistervehdyksellä: Kristus nousi kuolleista! - Totisesti nousi!

TD Leif-Göte Björklund Finlands svenska metodistkyrkanista toimi puheenjohtajana ja kun pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken oli esitellyt toimintakertomuksen ja taloudenhoitaja Perry Johansson käynyt läpi tilinpäätöksen myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille vuoden 2020 osalta.

Sääntömääräistä kokousta seuranneeseen strategiatyöpajaan osallistui yli neljäkymmentä henkeä SEN:n jäsen- ja tarkkailijakirkoista ja kumppanuusjärjestöistä. Työpajan hedelmiä pureskellaan ja työstetään SEN:ssä kuluvan vuoden aikana osana laajempaa trategiatyöskentelyprosessia, innostusta ja näkymiä kristittyjen yhteistyöhön kertyi intensiivisen päivän aikana runsaasti. Työskentelyä johti valmentaja Tarja Sovijärvi ja ryhmänvetäjinä toimivat Minnamari Helaseppä (ev.-lut.), Jan Edström (bapt.), Mika K.T. Pajunen (angl.), Jori Brander (met.), Soile Kasi (met.), Sarah Tiainen (SEN), Mayvor Wärn-Rancken (SEN).

Ryhmätyöskentelynä pohdittiin aluksi SWOT-analyysin keinoin Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja laajemminkin ekumeenisen yhteistyön nykyhetken vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Iltapäivän kuluessa mielikuvatyöskentelyssä keskityttiin mahdollisuuksiin ja tulevaisuuden näkymiin ja unelmoitiin, minkälainen Suomi olisi ekumenian mallimaana.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.