SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tyynimeri on Kirkkojen maailmanneuvoston vuoden 2020 kohdealue -   kansainvälisten asiain komissio kokoontui Brisbanessa

Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) kansainvälisten asiain komission CCIA:n 57. kokous pidettiin Brisbanessa, Australiassa 19.-21.2.2020.


Meillä oli tilaisuus tutustua alueen, Quandamooka Landsin aboriginaaleihin ja heidän tilanteeseensa. Kävimme Minjerribahissa eli North Stradbroken saarella. He ovat asuneet alueella 25 000 vuotta. Vuonna 2011 he saivat osin eksklusiivisen maa-alueiden hallintaoikeuden ja heidän korporaationsa  hoitaa kulttuuriperintöä, maankäyttöä, työllisyys- ja asumiskysymyksiä. Erityisesti puhuttiin perinteisistä menetelmistä metsäpalojen hallinnassa ja siirtymästä pois kaivostaloudesta ja kohti mm. eko-kulttuuriturismia.

 

Tyynimeri on tämän vuoden kohdealue KMN:n toiminnassa


Kokouksessamme olivat erityisesti esillä ilmastonmuutokseen liittyvät asiat. Myös Australian tilanteesta ja metsäpaloista puhuttiin paljon. Tilanteen vakavuutta ei voi liioitella. Sana apokalyptinen nousi esiin – mutta kuitenkin sanan perusmerkityksessä: asioiden todellisen tilan näyttävänä. Toivon merkitys korostui, ja oman toiminnan merkityksen näkeminen – vaikka omat toimet vaikuttaisivat vähäpätöisiltä tai vaikkei pystyisi mitään tekemään, voi silti ainakin kertoa eteenpäin, ja kertominen voi johtaa kerrannaisvaikutuksiin, lopulta myös vaikuttaviin muutoksiin.

 

Tutustuimme kansainvälisen ilmastopaneelin pysähdyttäviin kuviin ja tilastoihin hätätilasta, jossa nyt olemme: äärilämpötiloista, merten lämpenemisestä, odottamattomasti kiihtyvästä meren pinnan noususta, dramaattisesta kalastuselinkeinon heikentymisestä. Kuulimme myös kirkkojen roolista Australiaa piinanneiden valtavien metsäpalojen aikana ja niiden jälkeen. Kirkkoja on tarvittu niin evakuoitujen tukemisessa kuin pidemmän aikavälin työssä traumojen käsittelyssä. Kirkon tehtävänä on ahdistuksen ja epätoivon voittaminen. Kirkon työntekijät tarvitsevat paljon uutta traumakoulutusta. Nyt huomataan myös, että aikaa katastrofista toipumiseen on entistä vähemmän, kun katastrofit seuraavat toisiaan entistä nopeammin.

 

Toinen keskeinen teema olivat ydinkokeet


Tyynellä valtamerellä on vuosina 1945-96 tehty 322 koetta, mikä vastaa 9010 Hiroshiman pommia. Paikallisia asukkaita (aboriginaaleja) ei erityisesti suojeltu; heille saatettiin tarjota jotain huteraa suojaa tai sitten vain kehotettiin kääntämään selkä räjähdykselle – ja kun uteliaat lapset kuitenkin katsoivat, he sokeutuivat. Välinpitämättömyys oli laajaa; tutkimuksia tehnyt ja saastunut lentokone esimerkiksi vain dumpattiin mereen. Iso-Britannia teki aikoinaan kokeita myös Australiassa: 12 varsinaista ja peräti 600 ”pienempää” ydinkoetta. Tyypillistä oli peittely ja salailu. Kokeiden kohtalokkuus voi pian ilmetä uudella tavalla, kun ilmastonmuutos voi johtaa esim. Marshall-saarten ydinjätevaraston murtumiseen. Ydinkokeet noussevat ekumeenisen keskustelun aiheeksi myös KMN:n yleiskokouksessa 2021.

 

Kuulimme lähemmin Australiassa syntyneestä ICAN-liikkeestä (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), jonka fokus on ydinaseiden delegitimoinnissa. ICAN – ja CCIA sen tukena – saavutti menestyksellisesti sopimuksen ydinaseiden kiellosta vuonna 2017 ja sai siitä Nobelin rauhanpalkinnon. Sopimuksen on nyt ratifioinut 35 maata; se tulee voimaan, kun 50 on ratifioinut. Suomi ei ole sopimusta allekirjoittanutkaan.

 

Puhuimme paljon myös Länsi-Papuan poikkeuksellisen vaikeasta tilanteesta (edes kansainvälisellä Punaisella ristillä ei ole pääsyä sinne) ja kuulimme toimijoista, kuten Pacific Churches Solidarity with West Papua ja International Coalition for Papua, johon kuuluvat niin KMN kuin LML ja muita järjestöjä. ()

 

Teksti: Komisission jäsenet Maria Mountraki (Suomen ortodoksisen kirkon edustaja) ja Hanna Ojanen (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustaja)

 

Kuvat: Komisissio on matkalla avajaisjumalanpalvelukseen (St John’s Cathedral, Brisbane) ja järjestäytyneenä kirkon portailla. Kuvat on ottanut Ivars Kupcis/KMN.


Lisätietoa  Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälisten asiain komissiosta (englanniksi): Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.