SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ukrainan kirkot vetoavat rauhan puolesta


Ukraina on Euroopan kristillisimpiä maita. Siitä huolimatta, että Itä- ja Keski-Ukraina kuuluivat 70 vuotta Neuvostoliittoon, joutuen Stalinin ankarimman vainon kohteeksi, ja Länsi-Ukraina lähes 50 vuotta, kristillinen usko ja elämäntapa säilyivät vahvoina. Lähes kaikki ukrainalaiset kuuluvat Idän kirkon hengellisen perinnön piiriin, mutta kirkko on traagisesti pirstoutunut.

 

Ukrainan ortodoksit, joita on väestöstä neljä viidesosaa, ovat jakaantuneet kolmeen ryhmään: Kiovan patriarkaattiin, Moskovan patriarkaattiin kuuluvaan kirkkoon ja Ukrainan autokefaaliseen kirkkoon; näistä Moskovan patriarkaatilla on yleisesti hyväksytty kanoninen asema. Itäistä perinnettä edustavat myös kreikkalaiskatoliset eli uniaatit, joiden historia juontaa juurensa 1500–1600-lukujen poliittisiin mullistuksiin. Lisäksi maassa on roomalaiskatolilaisia ja pieniä protestanttisia kirkkokuntia. Ukraina kuuluu Itä-Euroopan juutalaisuuden ydinalueeseen, mutta menetti lähes kaikki juutalaisensa holokaustissa. Islaminuskoisia tataareja asuu Krimillä ja muuallakin Ukrainassa.

 

Alla lainauksia Ukrainan kirkkojen viime päivinä antamista julkilausumista. Mielenkiinnon  vuoksi mainitsemme kunkin lausunnon allekirjoittajat. Kanadassa on merkittävä ukrainalaisväestö, jonka kirkko kuuluu Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin yhteyteen ja jolla on merkittävä asema Ukrainan eri ortodoksisten ryhmittymien kannalta.

 

Ukrainan eri kirkkojen yhteinen julkilausuma:

 

Kutsumme kaikkia hyvän tahdon ihmisiä solidaarisuuteen kanssamme, rukoilemaan Ukrainan ja Ukrainan Kansan puolesta. (…) Rakkaat veljet ja sisaret Venäjällä! Ukrainan kansalla on vain ystävällisiä, veljellisiä tunteita Venäjän kansaa kohtaan. Älkää uskoko propagandaa, joka pyrkii sytyttämään vihan välillemme. Tahdomme ja aiomme jatkaa ystävällisiä ja veljellisiä suhteita Venäjään itsenäisenä kansakuntana. (…) Ukrainan kirkot ovat Ukrainan kansan rinnalla. Olemme varmat: Jumala ei ole voimassa vaan Hän on totuudessa. Totuus on Ukrainan kansan puolella. Siksi me voitamme. Herra suojelkoon meitä kaikkia.

 

Allekirjoittajat

 • Ukrainan ortodoksisen kirkon/Kiovan patriarkaatin päämies patriakka Filaret (Denisenko)

 • Ukrainan kreikkalaiskatolisen kirkon suurarkkipiispa Sivatoslav (Shevtshuk)

 • Ukrainan evankelisen kirkon vanhin piispa Mihailo Panotshko

 • Ukrainan evankelisten kristittyjen ja baptistien yhdistyneen neuvoston puheenjohtaja Vjatsheslav Nesteruk

 • Ukrainan seitsemännen päivän adventistien unioituneen konferenssin presidentti Viktor Aleksejenko

 • Ukrainan Luterilaisen kirkon piispa Vjatsheslav Gorpinsthuk

 • Ukrainan Kristillisen evankelisen kirkon vanhin piispa Leonid Padun

 • Kiovan ylirabbiini ja Ukrainan juutalaisten uskonnollisten yhdyskuntien liiton puheenjohtaja Jakiv Dov Bleich

 

Ukrainan kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen neuvoston julkilausuma:

Venäjän viranomaisten olisi ymmärrettävä vastuunsa Jumalan ja ihmiskunnan edessä niistä korjaamattomista seurauksista, joita sotilaallinen konflikti Ukrainan alueella johtaisi. (…)Vielä kerran todistamme maamme kansanedustuslaitoksen (Verhovna Rada) laillisuuden puolesta ja Ukrainan väliaikaisen presidentin Oleksandr Turchynovin nimittämän hallituksen ja viranhoitajien laillisuuden puolesta. (…) Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt ovat Ukrainan kansakunnan kanssa. Kehotamme kaikkia rukoilemaan yhä palavammin Kotimaamme puolesta.

Allekirjoittajana metropoliitta Onufri, Moskovan patriarkaattiin kuuluvan Ukrainan ortodoksisen kirkon päämiehen tehtävien hoitaja

Ukrainan Kreikkalaiskatolisen kirkon päämiehen vetoomus:

Kansamme on syvän tragedian keskellä. Jatkuvan väkivallan ja maamme hajoamisen vaara on uhkaavana yllämme. Kirkkomme ja kaikki maamme uskonnolliset yhteisöt ovat vedonneet rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Maamme tarvitsee ylitsevuotavaa armoa selvitäkseen tästä koettelemuksesta. Toivomme on Herrassa. Pyydän, rukoilkaa Jumalalta rauhaa Ukrainaan.

 

Allekirjoittajana Kiovan ja Galitsian suurarkkipiispa Sviatoslav, Ukrainan kreikkalais-katolisen kirkon päämies

 

Kanadan ukrainalais-ortodoksisen kirkon julkilausuma:

Astuessamme suuren paaston tielle valmistautuaksemme Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemukseen, lisäämme rukoustamme Ukrainan kansan rauhan puolesta ja sen puolesta, että viisaus vallitsisi Ukrainan johtajien keskuudessa. Anomme Ukrainan kaikkia pyhiä kantamaan esirukouksensa Ukrainan kansan turvan ja suojeluksen puolesta. Levittäköön kaikkeinpyhin Jumalansynnyttäjä suojelevan viittansa Ukrainan kansan ylle sen hädän hetkellä. Herra kuulkoon anomusrukouksemme ja siunatkoon hengellisen kotimaamme Ukrainan vapautta ja sen paljon kärsinyttä kansaa.

 

Allekirjoittajina Winnipegin metropoliitta Juri, Edmontonin piispa Ilarion ja Saskatoonin piispa Andriy

 

Euroopan evankelisen allianssin julkilausumasta:

 • Rukoilkaa rohkeitten rauhantekijöitten puolesta, että he pysyisivät vahvoina kautta koko maan: poliitikkojen, journalistien, turvallisuustyöntekijöiden ja tavallisten ihmisten puolesta.
 • Rukoilkaa, että kristityt voisivat edelleen olla sovinnon, rauhan ja toivon tuojia.
 • Rukoilkaa kaikkien niiden turvallisuuden puolesta, jotka rakentavat rauhaa
 • Rukoilkaa, että ihmisten silmät aukenisivat totuudelle siitä, mitkä kauheudet pääsisivät valloilleen jos ihmiset valitsisivat verenvuodatuksen tien.
 • Rukoilkaa ihmettä, että Venäjä ja Ukraina voisivat taas olla hyviä naapureita, ilman pelkoa
 • Ja rukoilkaa, että Ukrainassa jälleen vahvistuisi vakaus ja että se saisi oikeudenmukaisen ja rehellisen hallituksen.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.