SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

United Methodist Church siirtää Ukrainan ja Moldova alueen vuosikokouksen väliaikaisesti Euraasiasta Pohjoismaiden ja Baltian alueelle

Pohjois-Euroopan ja Euraasian keskuskonferenssi päätti 30. huhtikuuta pidetyssä ylimääräisessä istunnossa 98 prosentin äänten enemmistöllä siirtää Ukrainan ja Moldovan  vuosikokouksen väliaikaisesti ja välittömästi Euraasiasta Pohjoismaiden ja Baltian piispalliselle alueelle.

 

Ylimääräinen istunto kutsuttiin koolle verkossa vastauksena Ukrainan sotaan, ja se rajoittui toimimaan keskuskonferenssin neuvoston esityksestä, jonka mukaan keskuskonferenssin kahden episkopaalisen alueen rajoja muutetaan väliaikaisesti seuraavaan varsinaiseen istuntoon asti.

 

Keskuskonferenssin 13 maasta Valko-Venäjän, Kazakstanin, Kirgisian ja Venäjän federaation edustajat yhdessä piispa Eduard Khegayn kanssa olivat päättäneet olla osallistumatta konferenssiin. Konferenssille lähettämässään kirjeessä he selittivät poissaolonsa syyksi pelon russofobiasta tai kansallisuuteen perustuvasta syrjinnästä. Kirjeessä pyydettiin konferenssia myös olemaan tekemättä mitään päätöksiä, vaan odottamaan, kunnes kasvokkain tapaaminen on mahdollista ja vasta vihamielisyyksien loppumisen jälkeen. Kirje luettiin konferenssille kokonaisuudessaan.

 

Keskuskonferenssin neuvoston jäsen pastori Hilde Marie Øgreid Movafagh (Norja) korosti, että esitys oli epäpoliittinen, se ei ilmentänyt itä-länsi-ristiriitaa eikä ollut yritys laajentaa Pohjoismaiden ja Baltian piispallista aluetta. "Ainoa motiivi on todellinen tarve auttaa Ukrainaa sen nykyisessä hädässä ja tunnustaa, että rohkean euraasialaisen piispa Khegayn sovittelutyöstä huolimatta on poliittisesti mahdotonta, että Ukrainassa olisi nykyään venäläinen kirkon johto." Pastori Robert Tserenkov (Viro), joka on myös neuvoston jäsen, sanoi; "Nykytilanne vaatii tämän esityksen välitöntä täytäntöönpanoa, koska muuta toteuttamiskelpoista ratkaisua ei tällä hetkellä ole."

 

Useat Ukrainan valtuutetut käyttivät puheenvuoron esityksen puolesta. Maallikkoedustaja Alexandre Arnaut sanoi: "Ukrainalaiset pastorit ja jäsenet päättivät, etteivät he voi enää olla Venäjän alaisuudessa, ja he halusivat vapaasti valita, minne he haluavat mennä." Piirikunnanjohtaja Oleg Starodubets kiitti keskuskonferenssin pohjoismaisia ja baltialaisia jäseniä siitä, että he "ovat käynnistäneet prosessin, jolla heistä huolehditaan ja heitä suojellaan". Ukrainalaiset veljet ja sisaret ja heidän johtajansa ovat hiljattain kokoontuneet yhteen keskustelemaan tässä keskuskonferenssissa esillä olevasta aiheesta ja tukeneet tätä esitystä." Ukrainalainen maallikkodelegaatti Alina Hrab selitti: "Juuri nyt on sotaa Venäjän kanssa, joka on vihollinen, emmekä voi palvella Ukrainan kansaa, kun piispa on Venäjällä."

 

Tilanteen vakavuus vaikutti selvästi delegaatteihin, ja koko konferenssi sujui harkinnan hengessä useine rukoustaukoineen.

 

Esitystä muutettiin kuulumaan seuraavasti: Pohjois-Euroopan ja Euraasian keskuskonferenssi päättää väliaikaisesti, seuraavaan varsinaiseen keskuskonferenssiin saakka, muuttaa keskuskonferenssin piispallisalueiden rajoja siten, että Ukrainan ja Moldovan vuosikokous siirretään väliaikaisesti Pohjois-Euroopan ja Baltian piispallisalueelle. Tämä esitys on esitetty molempien piispojen osalta Book of Discipline-kirjan (kirkkojärjestys) 543.5 kohdan mukaisesti.

 

Esitys hyväksyttiin äänin 48 puolesta, ei yhtään vastaan ja yksi pidättyi äänestämästä.

Konferenssi, jossa annettiin 47 ääntä puolesta, yksi vastaan eikä kukaan pidättäytynyt äänestämästä, lisäsi seuraavan selittävän lauseen: Keskuskonferenssi päättää päätöksessään painottaa ratkaisevasti kyseisen vuosikokouksen toiveita.

 

Piispa Patrick Streiff toimi puheenjohtajana esityksen käsittelyn aikana.

 

Piispa Hans Växby johdatti konferenssin rukoukseen Pyhän Hengen johdatuksen puolesta päätöksen täytäntöönpanossa ja piispa Alstedin puolesta, joka ottaa vastaan väliaikaisesti Ukrainan ja Moldovan  vuosikokouksen piispallisen johtajuuden. Useat valtuutetut johtivat rukousta rauhan, Ukrainan ja keskuskonferenssin puolesta.

 

Piispa Alsted päätti konferenssin Herran siunaukseen.

----------------------------

Lisätiedot (tanskaksi tai englanniksi):

Keskuskonferenssin neuvoston sihteeri rev. Ole Birch 

Stokhusgade 2 DK-1317 Kööpenhamina 

puh: +45 28 86 64 44 

sähköposti: ole.birch@metodistkirken.dkSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.