SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Untuvikkona kirkolliskokouksessa - SEN:n pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken vieraili ev.-lut. kirkolliskokouksessa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous pidettiin 3.-6.5.2022 Turun kristillisellä opistolla. Kirkolliskokous on ev.lut. kirkon ylin päättävä elin.  Kirkolliskokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

 

Kirkolliskokous vastaa muun muassa kirkon suhteesta valtioon, mutta myös ekumeenisesta näkökulmasta muihin kirkkoihin ja järjestöihin. Minulla oli ilo saada vierailla torstaina kirkolliskokouksessa ja tutustua sen toimintaan, täysistuntoon ja päätöksentekoon. Kokous  hyväksyi  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon yhteisen julistuksen kasteesta. Esittelypuheessaan SEN:n hallituksen varapuheenjohtaja piispa Matti Repo toivoi, että tämä kahdenvälinen julistus voisi edistää laajemmankin julistuksen syntyä Suomen Ekumeenisen Neuvoston puitteissa - saksalaisen esikuvan mukaisesti. Perustevaliokunnan mietintö löytyy .

 

Väliajalla oli mahdollisuus myös tutustua esimerkiksi Lasten ja nuorten keskuksen toimintaan, Liikkuva seurakunta -toimintaan sekä puhua paikalla olevien viestintäammattilaisten ja kokousedustajien sekä muiden vierailijoiden kanssa. Joukosta löytyi monta tuttua, joita en ollut tavannut moniin vuosiin. Myös uusia tuttavuuksia syntyi.

 

Ulkopuolisen silmin kirkolliskokous toimii hyvin tehokkaasti, sillä on toimivat kokousrutiinit ja ainakin torstaina päätökset syntyivät nopeasti. Kun kyselin, onko päätöksenteko aina näin helppoa, sain vastaukseksi, ettei se mene aina ”kuin Strömsössä”. Torstain täysistunnossa puheenjohtajana toimi kirkolliskokouksen 1. varapuheenjohtaja Seija Kuikka, joka johti kokousta varmalla otteella.

Kirkolliskokous onnitteli 60 vuotta täyttävää arkkipiispa Tapio Luomaa ja nautti yhteiset syntymäpäiväkahvit. Ohjelmanumerona oli myös yhteislaulu ”Pohojalaanen uskontunnustus”, jossa arkkipiispa lauloi soolona säkeistöt, ja seurakunta yhtyi sitten aina kertasäkeistöön: ”Näin minä uskon, totisesti uskon…”

 

Yhteinen usko ja rukous Kristukseen yhdistää meidät todellakin yli kirkkokuntarajojen ja koin olevani sisarten ja veljien joukossa Kristuksessa.

 

Mayvor Wärn-Rancken

pääsihteeri


Jan-Erik Andelin, Kyrkpressen.Sirpa Syrjä, ev.lut. kirkkohallituksen jumalanpalvelus ja kasvatusyksikkö.SEN:n puheenjohtaja, arkkipiispa Tapio Luoma.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.