SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

TT Kaisamari Hintikka: Yksin armosta. Reformaation teologiset kysymykset, ekumeeninen dialogi ja globaali konteksti (kooste alustuksesta)

 

Uusimmassa luterilais-katolisessa dialogiraportissa Vastakkainasettelusta yhteyteen (VY) katolilaiset ja luterilaiset kirjoittavat reofrmaation historina ensimmäistä kertaa yhdessä. Vastakkainasettelusta yhteyteen tarkastelee reformaation keskeisiä teologisia kysymyksiä, mutta myös niiden seuranneiden kiistojen ei-teologisia seuraamuksia kolmesta näkökulmasta: 1. Katumus 2. Ilo 3. Todistus.

 

Katumus

 

Luterilaisten ja katolilaisten kykenemättömyys ratkaista uskonnollisia kiistoja teologisella keskustelulla aiheutti merkittävää inhimillistä kärsimystä, väkivaltaa ja sotia etenkin kahden ensimmäisen reformaation jälkeisen vuosisadan aikana.

 

Katolilaisten ja luterilaisten kykenemättömyys ratkaista uskonnollisia kiistoja teologisella keskustelulla johti läntisen kristikunnan hajoamiseen.

 

VY:n tärkeä sanoma suhteessa historiaan on, että emme voi muuttaa sitä, mutta voimme muuttaa omaa suhtautumistamme siihen ja toinen toisiimme.

 

Mitkä olivat suurimpia reformaation teologisia kiistakysymyksiä? VY nimeää näistä neljä – vanhurskauttaminen, ehtoollinen, virka, Raamattu ja traditio – koska niistä kullakin on suuri merkitys kirkon elämälle ja koska juuri niihen liittyvien kiistojen ympärillä on käyty perusteellista yhteistä teologista työskentelyä.

 

Ilo

 

Vanhurskauttaminen on se reformaation keskeinen teologinen kiistakysymys, jonka parissa luterilais-katolinen teologinen työskentely on ollut toistaiseksi menestyksekkäintä ja jonka merkitys on ollut kauaskantoisinta.

Juuri tämän yhteisen teologisen työskentelyn pohjalta nousee syy VY:ssä ilmaistuun iloon ja kiitollisuuteen. Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana luterilaiset ja katolilaiset ovat oppineet tuntemaan paremmin toisiansa ja toistensa teologista ajattelua ja lähentyneet toisiaan merkittävästi – ja tästä on syytä olla kiitollinen.

 

VY:ssä katolilaiset ja luterilaiset tunnustavat olevansa kasteen kautta saman Kristuksen ruumiin jäseniä. Asiakirja kutsuu luterilaisia ja katolilaisia iloitsemaan yhdessä evankeliumista. Se myös toteaa, että katolilaisilla ja luterilaisilla on niin paljon yhteistä uskossa, että sen pitäisi olla kiitollisuuden aihe myös reformaatiota tarkasteltaessa.

 

Luterilais-katolilaisen teologisen dialogin lähtökohtana on ollut lähteä liikkeelle molempia traditioita erottavien tekijöiden sijaan siitä mikä meitä yhdistää. Yhteisen teologisen työskentelyn merkittävimpiä hedelmiä ovat Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta (YJ, 1999) ja Vastakkainasettelusta yhteyteen (2013).

 

YJ:n pohjalta on jatkettu syventävää teologista työskentelyä sekä globaalissa luterilais-katolilaisessa ykseyskomissiossa että paikallistason dialogeissa. YJ ei ole myöskään jäänyt vain luterilais-katolilaiseksi asiakirjaksi, vaan sen on myöhemmin (2006) allekirjoittanut myös Metodistinen maailmanliitto. Myös Reformoitu maailmankommuunio  ja aivan viimeaikoina anglikaaninen kommuunio ovat pohtineet vaihtoehtoisia mahdollisuuksia liittyä Yhteiseen Julkilausumaan.

 

VY puolestaan on jo nyt herättänyt laajaa kiinnostusta sekä luterilaisten että katolilaisten keskuudessa ja sen ympärille on jo nyt käynnistynyt useita paikallisia dialogeja esimerkiksi Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. 

VY:n konsepti ja sen julkaisun ajankohta on tehnyt siitä dialogiasiakirjan, johon pienempienkin paikallisyhteisöjen näyttää olevan verrattain helppo tarttua. Se kutsuu myös kirkkoja konkreettisesti tarkastelemaan sekä omaa yhteistä historiaansa että mahdollista yhteistä tulevaisuuttaan. Globaalin kommuunioitten lisäksi historian rehelliseen uudelleen tarkasteluun on syytä – ja nyt myös mahdollisuus – myös paikallistasolla.

 

Todistus

 

Vastakkainasettelusta yhteyteen kutsuu katoliaisia ja luterilaisia yhteiseen todistukseen Kristuksesta. Se ei kuitenkaan tarkemmin määrittele mitä se tällä todistuksella tarkoittaa. VY kutsuu myös kaikkia krtistittyjä kulkemaan kohti täyttä, näkyvä kirkon ykseyttä.

 

Perinteinen ekumeeninen teologinen työskentely ei ole tullut tiensä päähän, mutta sen suhdetta ympäröivään todellisuuteen on syytä tarkastella kriittisesti. Ykseyden tavoittelu ja yhteinen todistus eivät ole vaihtoehtoja vaan toisinaan täydentäviä puolia kristillisessä elämässä.

 

Katolilaisten ja luterilaisten kannalta ykseyden tavoittelun ja yhteisen todituksen vahvistaminen voi tapahtua kolmella toisiaan täydentävällä tavalla: teologisen työn jatkamisella, yhteisellä rukouksella ja yhteisen palvelun kautta.

 

Ne hyvin erilaiset todellisuudet missä kirkkomme ja niiden jäsenet elävät asettaa haasteita teologiselle työskentelylle. Erilaisista konteksteista riippumatta keskeinen kysymys paikallisseurakuntien ja yksittäisten seurakuntalaisten tasolla on ehtollisyhteys ja sen puute. Tämän kysymyksen kuuleminen on globaalin dialogin laajemman uskottavuuden elinehto.

 

Yhteinen rukous, hengellinen ekumenia, luo sekä teologisen työskentelyn että yhteisen palvelun pohjan. Se, että katolilaiset ja luterilaiset voivat rukoilla yhdessä ja jakavat vahvan yhteisen hengellisen pohjan jo yhtenäiskirkon ajoilta puhuu vahvasti juuri meitä yhdistävien asioitten puolesta.

 

Luterilaisten ja katolilaisten järjestöjen yhteistyö kansainvälisellä kentällä on kasvanut ja vahvistunut viime vuosina. Luterilaisen maailmanliiton (LML) maailmanpalvelu ja Caritas tekevät yhteistöytä jatkuvasti kasvavan pakolaiskysymyksen parissa ja konkreettisesti pakolaisleireillä muun muassa Afrikassa ja Lähi-idässä.  Vaikuttamistoiminta pakolais- ja ihmisoikeuskysymyksissä YK-järjestöissä on vahvistunut LML:n ja Caritaksen ja Jesuiittojen pakolaispalvelun välillä.

 

Yhteinen palvelutehtävä ja teologinen työskentely ovat tähän asti kulkeneet omia, toisistaan riippumattomia polkujaan. Yhteisen todistuksen vahvistamiseksi on syytä katsoa miten nämä kaksi jatkossa voivat olla paremmin vuorovaikutuksessa keskenään. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.