SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vastakkainasettelusta yhteyteen 

Reformaation tapahtumia 500 vuotta sitten tarkastellaan koko kristikunnan kanssa merkkivuonna 2017 ja tähän vuoteen valmistaudutaan ekumeenisella pohjalla.

 

Luterilais-katolista maailmanlaajan tason ekumeenista dialogia on käyty 50 vuotta. Tänä aikana yhteys on jatkanut kasvuaan.

 

Tämä rohkaisee luterilaisia ja katolilaisia juhlimaan yhdessä yhteistä todistusta evankeliumista Jeesuksesta Kristuksesta, joka on heidän yhteisen uskonsa keskus.

 

Juhlinnan keskellä heillä on myös syytä kokea se kärsimys, jonka Kirkon jakautuminen on aiheuttanut ja katsoa itsekriittisesti itseensä – ei vain historian kautta, vaan myös tämän päivän tosiasioiden kautta.

Vastakkainasettelusta yhteyteen luo perustaa ekumeeniselle muistamiselle yhdessä – vastakkaisella tavalla kuin aiempien satavuotisjuhlien aikaan. Luterilais-roomalaiskatolinen ykseyskomissio kutsuu kaikki kristityt tutkimaan raporttiaan avoimin mielin ja kriittisesti sekä kulkemaan polkua pitkin kohti täyttä, näkyvää Kirkon ykseyttä.

 

Vastakkainasettelusta yhteyteenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.