SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Usko, rauha ja väkivalta – keskustelua kristinuskosta ja viholliskuvista

Tapani Ruokanen ja Risto Pontela,

Sama uskonto voi olla sekä väkivallan voimana että rauhan rakentajana. Mikä on uskonnon suhde sananvapauteen tai väkivaltaan? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin ekumeenisessa seminaarissa Helsingissä Hotelli Arthurin auditoriossa 12.11.2015. Salintäyteinen yleisö oli kokoontunut kuuntelemaan ja keskustelemaan. Uskonnoilla on, vaikka toista kuulee väitettävän, yhä laajemmin kasvava merkitys yksilöille ja yhteisöille. Ne vaikuttavat valintoihin, arvoihin ja asenteisiin. Tarvitsemme myös lisää uskonnonlukutaitoa, kykyä nähdä uskonnon moninaisuus ja kontekstuaalisuus.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston Eettisten kysymysten jaosto on vuodesta 2005 alkaen lähes vuosittain järjestänyt ajankohtaisen terveydenhuollon etiikkaa ja/tai yhteiskuntamme ajankohtaisiin kysymyksiin liittyviä seminaareja. 

 

Seminaariin osallistui myös nuorta väkeä.Tämä seminaari oli sarjan yhdeksäs. Jaoston puheenjohtaja, rovasti Risto Pontela kertoi avauspuheenvuorossaan, että myös tämänkertainen seminaari osuu aiheeltaan suoraan aikamme kysymyksiin.

– Uskonnolla perusteltujen ääri-ilmiöiden nousu on herättänyt syvää huolta ja terrorismin pelon kasvua Suomessakin. Maahanmuuttajien määrän kasvaessa Suomessakin ilmenee enemmän ”koti, uskonto, isänmaa” -hengessä syntyvää väkivaltaa.

– Uskonnon suhde väkivaltaan ja rauhaan on moninainen: kristinuskon historia ei ole vain lähimmäisenrakkauden historiaa. Mitä väkivalta oikeastaan on, ja millaisia mahdollisuuksia uskonnolla on yhteiskunnallisessa keskustelussa rauhasta ja väkivallasta?h

 

Pontela kiitti Ulkoasiainministeriötä, jonka tuella tapahtuman järjestäminen mahdollistui.

 

Maailman journalistin silmin oli toimittaja ja pappi Tapani Ruokasen teemana. Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Hannu Lauerma puhui väkivallan psykobiologiasta. Suurlähettiläs Laura Reinilä kosketteli teemaa: Mitkä signaalit toimintaympäristössä viestivät väkivallan uhan kasvusta? Teologi ja rap-artisti Lauri Kemppainen käsitteli aihetta otsikolla Väkivallan viisaus ja armollinen hirmulisko. Uskonto rauhan edistäjänä – rajoituksia ja mahdollisuuksia oli alustuksen aiheena akatemiaprofessori Elina Vuolalla.

 

Seminaarin puhujat sekä KT Inkeri Rissanen ja VTM Talvikki Ahonen kokosivat tapahtuman päätteeksi paneelin, jossa iltapäivän anti koottiin yhteen Tapani Ruokasen luotsaamana.

 

***

Seminaarikoosteen on laatinut sosionomi, teol. yo Suvi Korhonen.


Se maailma, jossa toimittaja Tapani Ruokanen ensi kertaa tutustui sanomalehtityöhön, edusti Gutenbergin kirjapainokoneen aloittaman vallankumouksen hedelmää – vielä 50 vuotta sitten Lapin Kansan pai...
Aggressiivisuus on kaikkialla läsnä. Kamppailun maailma ominaista biologisille struktuureille kaikilla tasoilla. Ihmisen agressio on biologisesti tarkasteltuna hyvin samanlaista kuin kirjo...
Juuri Ulkoministeriön palveluksesta eläkkeelle jäänyt suurlähettiläs Laura Reinilä on todistanut muutosprosesseja viime vuosikymmenten keskeisissä murroksissa. Hän toimi Suomen suurlähettiläänä Neuv...
Onko väkivalta luonnollista? Niin meille uskotellaan, väittää teologi ja rap-artisti Lauri Kemppainen. Maailmassa vallitsee uhriekonomia, jossa jotkut on uhrattava väkivallalle, jotta rauha säilyy...
Elina Vuola on tutkija, joka haluaa herättää tutkijoita niin Kehitysmaatutkimuksen, naistutkimuksen kuin valtiotieteellisen tutkimuksen alalla arvioimaan uskontoa uudestaan. Hänen mukaansa käsitykse...
Puheenvuorojen jälkeen puhujat asettuivat vielä yhteiseen
paneelikeskusteluun. Aiemmin seminaarissa esiintyneiden Hannu Lauerman, Laura
Reinilän, Lauri Kemppaisen ja Elina Vuolan lisäksi panelis...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.