SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnollisten vähemmistöjen suojeleminen kuuluu uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen

Kardinaali Peter Turkson, paavillisen oikeuden ja rauhan neuvoston johtaja, vierailee parhaillaan maassamme. Tänään 21.5.2016 kardinaalin ohjelmaan kuului muun muassa seminaari Religious Freedom – Protecting Religious Minorities, jossa hän oli pääpuhuja. piti ulkoministeri Timo Soini.

 

Paneelissa Atik Ali, piispa Irja Askola, Pekka Haavisto, piispa Teemu Sippo, Kirsi Pimiä ja Jaakko Hämeen-Anttila.Seminaarin tavoite oli lisätä ymmärrystä uskonnonvapaudesta ihmisoikeutena ja tarkastella sitä yhteydessä laajempaan keskusteluun uskonnosta, rauhasta ja turvallisuudesta. Uskontojohtajat nostivat esiin positiivisen uskonnonvapauden tärkeyden. Yhdessä on työskenneltävä suvaitsevaisuuden ja moniäänisyyden puolesta.

 

Anas Haijar, Katariina Väisänen (SEN), Pekka Haavisto, kardinaali Turkson, piispa Sippo, Rolf Steffansson, professori Bevans, Atik Ali ja edessä Mari-Anna Pöntinen ja Anna Hyvärinen SEN:sta.Enemmistöllä on vastuu vähemmistöistä. Näin vältetään luokittelu "toisiksi" ja marginalisoituminen. Syrjintä lisää myös marginalisoitumista. Kardinaali Turkson painotti dialogin tärkeyttä sekulaarin ja uskonnollisen ajattelun välillä.  Uskontoa ei voi poistaa julkisesta elämästä. On välttämätöntä olla mukana, jotta uskonnonvapaus toteutuu. Väkivaltainen ekstremismi ja uskonnollinen fundamentalismi uhkaavat uskonnonvapauden toteutumista.

 

Kulttuurien ja uskontojen välisten vuoropuheluprosessien suurlähettiläs Pekka Metso johdatteli aiheeseen ja piti ulkoministeri Timo Soini. Pääesitelmän piti kardinaali Peter Turkson ja häntä kommentoi arkkipiispa Kari Mäkinen.

                                              

Paneelissa keskustelivat ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja, kansanedustaja Pekka Haavisto, piispa Irja Askola, piispa Teemu Sippo, USKOT-foorumin puheenjohtaja Atik Ali, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä, professori Jaakko Hämeen-Anttila.


Seminaarin oli järjestänyt yhteistyössä ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston kanssa.


Katariina Väisänen

Kuvat: kirjoittaja ja Adriana Saarialho


Klikkaa kuvia, niin ne avautuvat suurempina.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.