SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnollisten yhteisöjen edustajat tutustuvat USA:ssa sovinto- ja rauhantyön hankkeisiin

 

Kirkon Ulkomaanavun ja Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston järjestämä opintomatka kohdistuu 13.–21.4. Washington D.C.:hen ja Minneapolisiin. Opintomatkan aikana tavataan Yhdysvaltain viranomaisia ja eri uskontojen toimijoita. Keskiössä on monikulttuurista yhteiskuntaa edistävä ja väkivaltaista ääriliikehdintää ehkäisevä toiminta.


Mukana on edustajia Suomen islamilaisista yhteisöistä, Ev.-lut. kirkosta, Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta ja eri viranomaistahoilta. Kuvassa opintomatkan osanottajat Adams-centerin portailla lähellä Washingtonia. Adams on yksi Yhdysvaltain suurimpia islamilaisia keskuksia, jossa suomalaiset saivat kuulla yhteisön toiminnasta nuorten ja perheiden kanssa. Siinä korostuu islamin periaatteiden noudattaminen amerikkalaisessa kontekstissa – avoimessa, monikulttuurisessa ja moniuskontoisessa yhteiskunnassa.

 

Heikki Huttunen, SEN:n pääsihteeriSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.