SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnon ja vakaumuksen vapaus kaikille – asiantuntijat koolla Istanbulissa

Ihmisoikeusasiantuntijat ryhmäkuvassa Halkin koulun portailla. Kuva: CECNelisenkymmentä ihmisoikeuksien asiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa kokoontui Halkin teologisella koululla Istanbulissa 7-9.9. Halkin oppilaitos Pyhän Kolminaisuuden luostarissa Prinssisaarilla on Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin kuuluisa teologinen koulu, joka vuodesta 1971 on ollut viranomaisten sulkema. Sen uudelleen avaamista odotetaan tärkeänä merkkinä uskonnonvapauden ja vähemmistöjen oikeuksien toteutumisesta Turkissa.

 

Natallia Vasilevich etualalla ja taaempana ikkunan ääressä Pekka Iivonen.Kokouksen järjestäjät olivat Ekumeeninen patriarkaatti ja Euroopan Kirkkojen Konferenssi (EKK), jonka ihmisoikeustyön ohjelmaan se kuului. Osanottajat tulivat Euroopan Kirkkojen Konferenssin (EKK) jäsenkirkoista, kansalaisjärjestöistä, yliopistomaailmasta sekä Euroopan Unionin ja jäsenmaiden virastoista.

 

Suomesta mukana olivat EU-lakimies Lena Kumlin ev.lut. Kirkkohallituksesta, ihmisoikeusasiantuntija Tarmo Heikkilä Suomen Lähetysseurasta, opetusneuvos Pekka Iivonen Opetushallituksesta sekä SEN:stä pääsihteeri Heikki Huttunen ja Ekumeenisen vastuuviikon projektivastaava Anna Hyvärinen.

 

Heikki Huttunen osallistui paneelikeskusteluun kirkkojen roolista uskonnonvapauden edistäjinä. Hän kertoi ihmisoikeuksista SEN:n tulevaisuuden painopisteenä ja Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka -selvityksestä. Se saikin osakseen suurta mielenkiintoa ja tekijöistä toinen, Anna Hyvärinen, jakoi tietoa selvitystyön taustoista ja tuloksista.

Paneelissa mm. pääsihteeri Heikki Huttunen.Kokouksessa keskusteltiin uskontoja koskevan tiedon tarpeellisuudesta, uskonnosta julkisessa tilassa ja politiikassa, EU:n uskonnonvapauspolitiikan selkiyttämisestä sekä uskonnonvapaustilanteesta Turkissa.

 

Tarmo Heikkilä ja Anna Hyvärinen.Paheneva pakolaiskriisi leimasi keskusteluja. Syyrian ja Irakin konfliktit ja kristittyjen ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen vaino alleviivaavat uskonnon ja vakaumuksen vapauden ajankohtaista merkitystä. EKK:n puheenjohtaja piispa Christopher Hill kiitti puheessa Turkkia vertaansa vailla olevasta avosydämisyydestä, jolla maa on ottanut vastaan jo yli 2 miljoonaa pakolaista Syyriasta. Samalla hän totesi, että uskonnonvapaus on edelleenkin monimutkainen asia Turkissa. Konstantinopolin ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen puolesta kokousväen otti patriarkaatissa virallisesti vastaan Kydonian metropoliitta Athenagoras.

 

Kokous antoi laajan ja seikkaperäisen . Siinä todetaan mm. poikkeuksellisen suorasanaisesti Turkin tilanteesta:

Suhtaudumme myönteisesti Turkin pyrkimykseen Euroopan Unionin jäseneksi. Samoin kuin jokaisen jäsenehdokkaan, Turkin tulee toteuttaa eräitä EU:n perusluonteisia vaatimuksia. Vuonna 1971 Halkin teologinen koulu suljettiin viranomaisten toimesta, mutta asiat muuttuvat ja me tuemme uusia aloitteita uskonnonvapauden laajentamiseksi Turkissa. Vähemmistöjen asema, erityisesti kurdien tilanne, edellyttää hyvää ratkaisua. Kysymys Armeniasta on erityisen herkkä, mutta ei voi jäädä vaille huomiota ja halutaan edistyä.


Julkilausuma tuomitsee väkivallan ja vainon Lähi-Idässä ja kehottaa EU:n laitoksia huomiokykyyn ja aktiivisuuteen uskonnonvapauskysymyksissä sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella. Lopuksi todetaan:

Myös Euroopan kirkkojen on korotettava äänensä ihmisoikeusrikkomuksia vastaan. Niiden tulee ojentaa auttava kätensä Euroopan rannoille saapuville siirtolaisille ja pakolaisille, ja erityisesti nuorison tulisi olla tässä mukana. Tässä historiallisessa tilanteessa Euroopan kirkkojen pitää julkisesti tuomista ihmisoikeusrikkomukset, joita pakolaiset ja turvapaikanhakijat kohtaavat. Kirkkojen tulee pyrkiä vuoropuheluun maittensa hallitusten kanssa tilanteen kertakaikkiseksi muuttamiseksi.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.