SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonopetus fokuksessa – vieraita Unkarista

Jussi Lukacs, Jánosi Ferenc, Tuula Vinko, Szabó Iván, Bálint Miklós, Leevi Ahopelto, Pekka Iivonen ja edessä istumassa Városi Ferenc ja Mari-Anna Pöntinen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto sai tänään 19.2.2015 pitää vieraanaan Unkarin helluntaikirkon johtavia toimijoita. Valtuuskunta vierailee maassamme ja tutustuu muun muassa koulujen uskonnonopetukseen ja kirkkokuntien ja koulujen yhteistyöhön.

 

SEN sai lahjaksi kauniin unkarilaisen lautasen. Vasemmalta Jussi Lukacs, Jánosi Ferenc ja Bálint Miklós.Paikallisena isäntänä toimi Helluntaiseurakuntien koulupalvelun johtaja Leevi Ahopelto. Myös kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vinko Kirkkohallituksesta osallistui vierailuun. Delegaatio vieraili myös ev.-lut. kirkkohallituksessa. Keskeisenä tavoitteena delegaatiolla on maamme koulujen uskonnonopetuksen  ja kirkkojen ja koulujen yhteistyön kartoittaminen. Uskonnonopetus kouluissa on nykyään myös Unkarissa mahdollista.

 

Leevi Ahopelto ja opetusneuvos Pekka Iivonen tuntevat unkarilaiset yhteistyöstä Unkarin ja Suomen koulutoimien puitteissa.

 

Pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen kertoi vieraille SEN:n toiminnasta ja ajankohtaisista ekumeenisista hankkeista. Tulkkina toimi Jussi Lukacs.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.