SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonopetus ja POPS 2016 – ajankohtaisen seminaarin satoa

Saila Poulter ja Sirpa Okulov seminaari-informaatiota jakamassa.

 

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS). Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 2016. Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasiain jaoston seminaarissa Opetushallituksessa 13.3.2015 paneuduttiin uusien opetussuunnitelmien perusteiden tuomiin muutoksiin uskonnonopetuksessa. Opetushallituksen opetussuunnitelmatyöryhmän jäsenet esittelivät uusia opetussuunnitelmia ja vastasivat niitä koskeviin kysymyksiin.

 

Teema on varsin ajankohtainen ja iltapäiväseminaariin oli kokoontunut salintäyteinen opetusalan väki.

 

Avaussanoissaan Kasvatusasiain jaoston puheenjohtaja, dosentti Jyri Komulainen korosti uskonnonopetuksen ja sen muutoksen koskevan meitä kaikkia. 

 

Nykyään uskonnonopetusta leimaavat vanhentuneet mielikuvat, joiden pohjalta keskustelua käydään. Komulainen oli huolissaan uskonnonopetuksen tuntimäärien leikkauksista – suomalainen trendi, jossa tuijotetaan oman yhteiskuntamme sekularisaatioon, ei vastaa globaalin maailman todellisuutta. Maailmassa, joka on nykyään lähempänä kuin koskaan, uskonnot ja niiden tunteminen ovat nousussa.

 

Komulainen näkeekin, että uskonto on englanninkielen jälkeen tärkein oppiaine, jos haluamme kasvattaa lapsistamme maailmankansalaisia. Uskonnon tuntemus ei auta vain kulttuuristen merkkien ja rituaalien ymmärtämisessä – uskonnon tunteminen auttaa sosiaalisten suhteiden luomisessa ja luottamuksen rakentamisessa.

 

– Kulttuurissamme vallitseva käsitys, jonka mukaan uskonnosta ei kannata puhua, ei päde globaalissa maailmassa. Inhimillisen elämän, johon uskonto olennaisesti kuuluu lähes kaikissa maailman kolkissa, jakaminen edellyttää avointa läsnäoloa ja kunnioittavaa uteliaisuutta toisen uskontoa kohtaan.

 

– Meidän mielikuvamme uskonnosta tai sen puutteesta, ei aseta rajoja todelliselle maailmalle. Uskonnon tuntemus on matka omasta uskonnosta uskontojen maailmaan.

 

***

Puheenvuoro- ja keskustelukoosteet: Suvi Korhonen

Kuvat: Marianne Kantonen


Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasiain jaoston puolesta toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tähän ajankohtaiseen seminaariin. Tulemme iltapäivän mittaan tutkimaan perusopetuksen uusia opetuss...
Vuonna 2016 toimeenpantavassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa uskonnon oppiaineen muutokset ovat olleet suurempia kuin muissa aineissa. Muutoksen syyt johtuvat muutoksissa toimintaympäristössä: o...
Suhde omaan uskontoon, uskontojen maailma ja hyvä elämä, ovat sisältöalueet, joiden kautta rakennetaan uskonnon opetuksen ydinpääomaa. Uuden opetussuunnitelman mukaan jokaista näistä osa-alueist...
Moninaisuuden maailmassa on yhä tärkeämpi ymmärtää uskonnon ja kulttuurin vastavuoroista suhdetta. Uusi opetussuunnitelma korostaakin kulttuurista näkökulmaa uskontoon. Kulttuuri ymmärretään ope...
Uudessa opetussuunnitelmassa kaikkia oppianeita pyritään viemään kohti laaja-alaisempaa oppimista. Tavoitteita ei määritellä oppisisältöjen vaan taitojen näkökulmasta: millaisia valmiuksia tulevaisu...
Opetussuunnitelmassa korostunut ilmiölähtöisyys herätti keskustelua. Miten ilmiö määritellään ja kuka sen määrittelee? Käytännössä myös ilmiölähtöisyys jää opettajien toiminnan varaan. Opetussuunni...
Loppukommentissaan Juha Luodeslampi kokosi seminaarista nousseet opetussuunnitelman avainsanat. Sanat olivat monilukutaito, monimuotoisuus, taidot, kulttuuri, ajankohtainen, tuore, elämäntaidot. Nyk...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.