SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kokoava näkökulma - Juha Luodeslampi

 

Loppukommentissaan Juha Luodeslampi kokosi seminaarista nousseet opetussuunnitelman avainsanat. Sanat olivat monilukutaito, monimuotoisuus, taidot, kulttuuri, ajankohtainen, tuore, elämäntaidot. Nykytodellisuus on yhteyksien todellisuutta: miten onnistumme synnyttämään, tukemaan ja arvioimaan elämää kannattelevia verkostoja?

 

Keskeistä onkin, millaisia yhteyksiä ihmisellä on läheisiin mutta myös eri tavalla ajatteleviin ihmisiin. Koulujärjestelmässä tehtävä on kokonaisvaltainen opetus ja elämän tukeminen. 

 

Luodeslampi korosti, että samalla kun kannamme vastuuta oppilaiden tulevaisuuden taidoista, elämäniloa ei voi ladata tulevaisuuteen. Ilo tulee todeksi tässä ja nyt. 

 

Uskonnonopetuksen uudella opetussuunnitelmalla on mahdollisuus kumota virheellinen ja vanhanaikainen käsitys uskonnonopetuksesta.


Kokoava yhteenveto Juha Luodeslampi.pdfSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.