SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mikä opetuksessa muuttuu uuden opsin myötä? – professori Martin Ubani

 

Suhde omaan uskontoon, uskontojen maailma ja hyvä elämä, ovat sisältöalueet, joiden kautta rakennetaan uskonnon opetuksen ydinpääomaa. Uuden opetussuunnitelman mukaan jokaista näistä osa-alueista kuljetetaan mukana opetuksessa peruskoulun ensimmäiseltä luokalta peruskoulun loppuun saakka. 

 

Vanhassa uskonnonopetusmallissa uskonto saattaa näyttäytyä aivan eri oppiaineena luokka-asteelta toiselle siirryttäessä. Uudella opetussuunnitelmalla pyritään siihen, että samoja ydinsisältöjä tarkasteltaisiin kaikilla luokka-asteilla uskonnon ilmiöiden kautta. Tavoitteena on, että jokaisella peruskoulun päättävällä olisi käsitys siitä, mikä on suhde omaan uskontoon.

 

Uuden opetussuunnitelman myötä pyritään luomaan uskonnonopetukseen rakenteita uskontojen ja katsomusten kohtaamiselle, jotta dialogin näköalat laajenisivat: dialogia ei tule käydä vain tuntemattoman tai erilaisuutta edustavan kanssa vaan se on tarpeen myös tutun katsomuksen sisällä. Katsomusten sisäiset erot suuntaavat näkemään myös oman katsomuksen globaalin todellisuuden.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.