SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonopetus ja rauhantyö keskustelussa SEN:n kevätkokouksessa 

Tuomiorovasti Matti Poutiainen toivotti kokousväen tervetulleeksi Vanhaan kirkkoon.Ekumeeninen teko 2012 -kunniakirjat odottavat saajiaan.

 

Oman uskonnon opetus, suomalainen opetusmalli ja siihen kaavaillut muutokset nousivat puheenaiheiksi 18.4.2013 Helsingin Bulevardin seurakuntasalissa, jossa Suomen Ekumeeninen Neuvosto piti kevätkokouksensa. Asian otti esille avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo SCJ. Kokouksen aikana asiasta puhuivat mm. ortodoksisen kirkon yleiskokousedustaja, lehtori Marianne Kantonen ja SEN:n Kasvatusasiain jaoston puheenjohtaja, dosentti Jyri Komulainen. Kokoontumisen yhteydessä palkittiin myös viime syksyn Taizé-tapahtuman vastuunkantajia. Iltapäivällä pidetyssä seminaarissa käsiteltiin teemaa Väkivallan markkinat, jossa asekauppa ja pienaseet olivat fokuksessa. Kirkojen mahdollisuuksia väkivallan torjumiseksi pohdittiin. 

 

SEN pitää vuosittain kaksi yleiskokousta, keväällä ja syksyllä. Kevätkokousasioihin kuuluvat mm. edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely. Kuluneen vuoden osalta kokous myönsi SEN:n hallitukselle ja toimihenkilöille vastuuvapauden.

 

Koulun uskonnonopetuksesta

 

Piispa Teemu Sippo toi avauspuheenvuorossaan foorumille mm. sen, että opetusministeri Jukka Gustafsson on ilmoittanut asettavansa työryhmän pohtimaan oman uskonnonopetuksen korvaamista uskontotiedon ja etiikan opetuksella.

 

Hän totesi, että ekumeeninen yhteisö on ollut tyytyväinen nykyiseen uskonnonopetuksen ratkaisuun. Nykyinen toimintamalli tunnetaan ja sen pohjalta on mahdollista kehittää oppiainetta ja sen sisältöjä. Oman uskonnon opetus turvaa vähemmistöjen oikeudet ja tukee eri tavoin uskovien valmiuksia keskinäiseen dialogiin.

 

– On psykologisesti vaikeaa olla ryhmässä, jossa ei voi ilman ristiriitojen pelkoa suhtautua omaansa ihmetellen ja kyseenalaistaen. Se kyky tarvitaan dialogin mahdollistumiselle.

 

Piispa Teemu Sippo jakoi kunniakirjat Taizé Helsinki 2012 -tapahtuman vastuunkantajille. Kaikki eivät olleet mukana tilaisuudessa. Kunniakirjat lähtevät poissaolleille postitse.– Jostain syystä poliittisessa kasvatus- ja koulutusasioiden kentässä ei viime aikoina ole kutsuttu uskontojen asiantuntijoita mukaan työskentelyyn esimerkiksi varhaiskasvatuksen tai lukion tuntijaon suhteen. Onko tämä opetus- ja kulttuuriministeriön tietoinen linjanmuutos vai nolo kömmähdys? Perustuuko tämä arvoille, joissa ummistetaan silmät todellisuudelle? Esimerkiksi yli neljä miljoonaa Suomen kansalaista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Tällaisen enemmistön ohittaminen on poliittisestikin lyhytnäköistä toimintaa.

 

Uskontorauha taattu nykyisellä mallilla

 

Lehtori Marianne Kantonen totesi puheessaan muun muassa, että nykyinen malli tukee parhaalla mahdollisella tavalla sekä enemmistön että vähemmistöjen uskontokasvatusta ja takaa myös uskonnottomille omista lähtökohdista nousevaa kasvatusta.

 

Piispa Teemu Sippo avasi SEN:n kevätkokouksen ottamalla kantaa koulun uskonnonopetukseen. Vasemmalta: hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen, pääsihteeri Heikki Huttunen, piispa Teemu Sippo ja rahastonhoitaja Perry Johansson.– Tämä kansainvälisestikin ainutlaatuinen malli on joustava kohtaamaan monikulttuurisuuden haasteet ja toteuttaa kansainvälisten sopimusten velvoitteita uskontokasvatuksessa. Se täyttää niin uskonnonvapaus- ja ihmisoikeuslainsäädännön kuin ihmisoikeussopimustenkin kriteerit.

 

– Uskonnon muuttaminen kaikille yhteiseksi katsomusaineeksi ja etiikaksi on arvoitus. Kukaan ei tiedä mitä uusi oppiaine pitäisi sisällään. Uskonnonopetuksesta tiedetään, että se on taannut Suomessa hyvää uskontorauhaa.

 

Väkivallan markkinat

 

Seminaarissa aiheesta alustivat erikoissuunnittelija Hannu Niemi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta, pääsihteeri Timo Virtala, Suomen kristillisestä rauhanliikkeestä ja tutkija, TD Patrik Hagman. Keskustelussa pohdittiin, mikä kirkot voivat tehdä yhdessä väkivallan torjumiseksi ja rauhanomaisen kulttuurin rakentamiseksi.

 

Kuvat: Heikki Jääskeläinen. Klikkaa kuvia, niin ne avautuvat uuteen ikkunaan.


Suomalainen elämänmuoto on muuttunut nopeasti monikulttuurisemmaksi kuten kaikkialla Euroopassa. Maahanmuuton myötä eri uskontojen kannattajien joukko on monipuolistunut ja laajentunut myös Suomess...
Valtioneuvosto on antanut kesäkuussa 2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Nyt olisi aika keskittyä sisä...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.