SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonvapaus 100 vuotta rauhan edistäjänä - juhlavuoden avausseminaari

Suomalainen uskonnonvapauslaki täyttää vuonna 2023 100 vuotta. Juhlavuoden avausseminaarin  Eduskunnan pikkuparlamentin kansalaisinfossa torstaina 26. tammikuuta  järjestivät yhteistyössä eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmä, USKOT-foorumi ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto.

Tallenteet puheenvuoroista ovat katsottavissa kahden viikon ajan.

Tervetulosanat lausui Sari Essayah, joka toimii eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmän puheenjohtajana ja eduskunnan tervehdyksen toi puhemies Matti Vanhanen. 
Otsikolla Uskonnonvapaus Suomessa – historia, nykypäivä ja tulevaisuus alusti väitöskirjatutkija Merilii Mykkänen Helsingin yliopistosta. Koko puheenvuoroon voi tutustua kirjallisena . Mykkäsen oikeustieteellisen väitöskirjan aiheena on suomalaisten muslimien ja juutalaisten henkilöiden kokema syrjintä ja uskonnonvapauden toteutuminen. Väitöskirjan lisäksi Mykkänen on työskennellyt aktiivisesti islamilaisessa järjestötoiminnassa sekä on USKOT-foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston jäsen.

Kommenttipuheenvuorot kuultiin viiden eri uskonnon edustajilta:

Yvonne Westerlund, juutalaisuus

Pia Jardi, islam,
Irma Rinne, buddhalaisuus

Gurmann Saini, hindulaisuus

Tuomas Mäkipää, vähemmistökristityt


Tilaisuutta moderoivat toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio (USKOT-foorumi) ja pääsihteeri Mayvor
Wärn-Rancken (Suomen Ekumeeninen Neuvosto). Uskonnonvapaus 100 vuotta rauhan edistäjänä -seminaarissa 26.1.2023 Väitökirjatutkija Merilii Mykkänen, Helsingin yliopisto
Arvoisat kuulijat,on suuri ilo ja kunnia olla puhumassa täällä tänää...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.