SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonvapaus esillä Uskontojen kylässä

Uskonnonvapaus täyttää Suomessa 100 vuotta tänä vuonna ja Maailma kylässä -festivaaleilla 27.-28.5.2023  Helsingin Suvilahdessa Uskontojen kylässä juhlittiin tätä vapautta. Festarikävijöillä oli mahdollisuus tavata  ihmisiä eri uskonnoista. Uskontojen kylä oli rauhan rakentamisen paikka, jossa eri uskonnot ja katsomukset kohtasivat kunnioittavasti. Vapaus uskoa tai olla uskomatta on ihmisoikeus ja rauhan edellytys. Viikonlopun aikana Uskontojen kylässä kuultiin musiikkia eri uskontoperinteistä ja täytettiin Toivon puuta, johon kävijät sai lisätä omat ajatuksensa siitä, miten edistävät rauhaa. 

Järjestäjinä Uskontojen kylässä olivat tänä vuonna USKOT-foorumi, Helsingin evankelis-luterilaiset seurakunnat, Helsingin juutalainen seurakunta, Krishna-liike ISKCON Suomessa, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, Suomen bahá’í-yhteisö, Suomen Buddhalainen Unioni SBU ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto.

Baan Thai -tanssiryhmä esiintyi Uskontojen kylässä.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.