SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Heikki Huttunen: Onko uskonto osa ongelmaa vai ratkaisua? 

 

Tervetuliaissanoissaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen kysyi onko uskonto osa ongelmaa vai ratkaisua. Viimeisen sadan vuoden aikana länsieurooppalaisessa kulttuurissa uskonnonvapaus on merkinnyt lähinnä vapautta uskonnosta.

 

Tämä taas on johtanut siihen, että uskonnonvapauteen liittyvät kysymykset ovat muuttuneet melkein tabuiksi eurooppalaisille valtioille.

 

Uskonto on kuitenkin tullut osaksi maailmanpolitiikkaa ja näin ollen kaikkien vakaumuksien vapauteen liittyvät kysymykset ovat nousseet myös esille. Tämä taas on vaikuttanut siihen, että Yhdistyneillä kansakunnilla on ollut uskonnonvapauden erityisraportoijan virka vuodesta 1986 lähtien, jonka työtehtävään kuuluu erilaiset uskonnot sekä vakaumukset.

 

Uskonnonvapausproblematiikka ulkopoliittisena ilmiönä on kuitenkin tuoreempi. Vielä kolme vuotta sitten se oli Suomen ulkopolitiikassa tuntematon sana. Edistystä on kuitenkin tapahtunut nopeasti sillä aihepiiri on tullut osaksi YK:n, EU:n ja myös Suomen ulkopolitiikkaa.

 

Nyt on tultu pisteeseen, jossa Suomen ulkoministeriö on pyytänyt selvityksen uskonnonvapauden ja ulkopolitiikan suhteesta ja sellainen on tänään käsillä. Huttunen toivotti tervetulleiksi hankkeen vaikuttajat, asiantuntijat ja runsaslukuisen yleisön.

 

Koosteen laati: Iiro SalminenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.