SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ulkoasiainministeriön tavoitteet ja kiitokset selvityksen tekijöille 

UM:n ihmisoikeusneuvonantaja Rauno Merisaari aloittaa 1.9. uudessa virassa ihmisoikeus- ja demokratiasuurlähettiläänä. 

Ulkoasiainministeriön ihmisoikeusneuvonantaja Rauno Merisaari kiitti tilaisuudesta ja Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka -selvityksen toteuttamisesta. Ulkoasiainministeriö oli toiminut rahoittajana. Hän korosti itsenäisen työn tärkeyttä ja toivoi, että tämänkaltaisissa selvityksissä suositukset eroaisivatkin ministeriön omista tulkinnoista, jotta kokonaiskuvasta voisi tulla moninaisempi.

 

Hän kertoi selvityksen tulleen ministeriölle hyvään aikaan sillä sen ihmisoikeusstrategian toimeenpano alkaa lähestyä. Vastaavia selvityksiä ministeriö rahoittaa kahdesta kolmeen vuosittain.

 

Selvitysten tekeminen ja yhteistyö asiantuntijatahoihin kuten akateemiseen yhteisöön on Merisaaren mukaan valtiolle tärkeä tapa toimia kansalaisyhteiskunnassa. Selvitys tullaan julkaisemaan ulkoministeriön kotisivuilla.

 

Merisaari kommentoi selvityksen omaavan kunnianhimoisen tavoitteen. Monia asioita halutaan tulevan ihmisoikeuksien tärkeimmäksi osaksi, mutta jossain vaiheessa henkilölliset ja taloudelliset resurssit tulevat vastaan.

 

Merisaari tarttui selvityksen kohtaan aktiivisesta valtavirtaistumisesta ja koki sen ensisijaiseksi tavoitteeksi edistää tutkimuksen tavoitteita.

 

Hän yhtyi selvityksessä esitettyyn ongelmaan tiedon keruusta. Hän lisäsi, että tietoa loukkauksista tulee, mutta sen tuplatarkastus on vaikeaa. Kysymys uskonnonvapaudesta on sensitiivinen ja sitä on helppo käyttää poliittisen vallankäytön välineenä. Tapaamisia erilaisten uskonnollisten yhteisöjen kanssa kuitenkin järjestetään.

 

Merisaari kirjasi ulkoasiainministeriön kolme tavoitetta ihmisoikeuskeskusteluun liittyen, jotka ovat:

1)     universaalisuus

2)     syrjinnän poistaminen

3)     avoimuus

 

Hän korosti, että huomio tulee kiinnittää ensisijaisesti heikoimmista heikoimpiin. Uskonnollisten vähemmistöjen ja marginaaliryhmien kuulemiseen. Merisaari uskoo, että kansainvälisellä tasolla ollaan vahvoilla. Hän korostaa erityisraportoijien itsenäistä toimintaa, jota ilmoittaa Suomen tukevan.

 

Lopuksi Merisaari osoitti kiitoksensa YK:n uskonnonvapauden erityisraportoija Heiner Bielefeldtille. Lisäksi hän korosti yhteistyön jatkumista asian eteenpäin ajamiseksi ja päämäärien saavuttamiseksi. 

 

Koosteen laati: Iiro Salminen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.