SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonvapauslain täyttäessä 100 vuotta on tärkeää pitää esille positiivista uskonnonvapautta ja yhdenvertaisuutta

Arkkipiispa Tapio Luoma sekä kansliapäällikkö Pekka Huokuna ev.-lut. kirkkohallituksesta kutsuivat 24.1.2023 Helsingissä koolle tapaamisen, jossa keskusteltiin uskonnosta julkisessa tilassa, uskontojen yhdenvertaisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa, positiivisesta uskonnonvapaudesta, uskonnonlukutaidosta sekä yhteiskuntavaikuttamisesta. Vähemmistöuskontojen kohdalla on myös tärkeää päästä osalliseksi yhteiskuntaa. 

 

USKOT-foorumista osallistuivat  toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio ja puheenjohtaja Pia Jardi USKOT-foorumista. Suomen Ekumeenista Neuvostoa edusti pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken. Luterilaisesta kirkosta paikalla olivat myös Markus Ylimaa ja Petri Merenlahti. 

 

Suomalainen uskonnonvapaus laki täyttää 100 vuotta vuonna 2023. Uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapaus on merkittävä ihmisoikeus ja perusvapaus. Kyse on kaikenikäisiä yhdistävästä oikeudesta, joka on merkittävä kansallinen rikkaus. Juhlavuoden tapahtumiin voi tutustua osoitteessa Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.