SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa -seminaari tarkasteli mennyttä ja tähtäsi tulevaan

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

USKOT-foorumi järjestämä seminaari Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa pidettiin Helsingissä 30.11.2017. Seminaari tarkasteli USKOT-foorumin 10-vuotista historiaa ja visioi tulevaisuutta. Piispa Kaarlo Kallialan avauspuheenvuoro oli puheenjohtajan linjapuhe uskonnon tai vakaumuksen vapauden ja uskontojen yhteistyön puolesta. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen toi seminaariin valtiovallan tervehdyksen. Hän korosti oman uskonnon opetuksen ja yhdenvertaisuuden tärkeyttä.

 

Opetusministeri haastoi myös pohtimaan uskontojen yhteistä eettistä agendaa sekä lastenoikeuksia. Tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlberg valotti Suomen muuttunutta uskontokenttää, jossa on runsaasti uusia uskonnollisia ryhmiä. Toiminnanjohtaja Anja Toivola-Stambouli esitteli USKOT-foorumin monipuolista historiaa.

 

Pastori Jan Edström vastaavasti herätti kysymyksiä USKOT-foorumin laajentamisesta tulevaisuudessa. Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen omassa puheenvuorossaan piti yhteistyötä USKOT-foorumin kanssa hyvänä myös sen vuoksi, että olimme Suomessa varautuneet vahvaan polarisaatioon suhteellisen ajoissa. Polarisaatio, kuten hän sanoi, on yllättänyt eurooppalaiset yhteiskunnat.

 

Varapuheenjohtaja Atik Ali puolestaan kertoi, miten Turun tapahtumien yhteydessä uskontokuntien yhteistyö oli nähtävissä ja miten foorumin tuleekin olla joustava ja nopeasti reagoiva yhteiskuntarauhan näkökulmasta. Seminaarin lopuksi keskusteltiin ryhmissä USKOT-foorumin tulevaisuudesta eri näkökulmilta.

 

Onnistunutta seminaaria veti varapuheenjohtaja Yaron Nadbornik. On äärimäisen tärkeää, että Suomessa uskonnot tekevät yhteistyötä yhteiskuntarauhan ja hyvän rinnakkaiselon näkökulmista. Liian usein uskontoa käytetään välineenä vihollisuuteen. USKOT-foorumi on kyennyt kymmenvuotisen historiansa aikana kasvattamaan luottamusta ja keskustelemaan yhteisellä uskontojen äänellä yhteiskunnassamme.

Työ jatkuu.

 

Mari-Anna AuvinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.