SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonto ja kehitys – julkaisu kehitysyhteistyöstä ja -tutkimuksesta

Uskonto ja kehitys. Näkökulmia suomalaiseen kehitysyhteistyöhön ja -tutkimukseen -teos julkistettiin 18.1.2016. Kirjan on toimittanut Elina Vuola. Julkaisija on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kirjan artikkelit ovat kirjoittaneet Elina Vuola, Henni Alava, Päivi Hasu, Tapio Leskinen, Petri Merenlahti, Maria Palmusaari, Mari-Anna Pöntinen, Auli ja Mika Vähäkangas.

 

Julkistamistilaisuudessa teosta kommentoivat Anja Nygren HY:n kehitysmaatutkimuksen oppiaineesta, Olli Ruohomäki Ulkoministeriöstä ja Rolf Steffansson Suomen Lähetysseurasta. Kirjaa pidettiin tärkeänä, koska vastaavaa uskonnon ja kehityksen suhteita tarkastelevaa kirjaa ei ole aikaisemmin ollut suomeksi saatavilla.

 

Anja Nygren nosti esiin nimenomaan uskonnon ja kehityksen tutkimuksellisen näkökulman, jota hän piti hyvänä ja toivoi tältä alalta lisää tutkimusta. Olli Ruohomäki kommentoi kirjaa ministeriön näkökulmasta ja piti sitä myös miellyttävänä lukukokemuksena.

 

Rolf Steffansson yhtyi edellisiin ja nosti esiin myös ajatuksen siitä, että itsekriittinen lähestymistapa kirkkojen ulkomaisessa työssä itseohjautuvasti myös korjaa linjauksia. Hän painotti arvopohjan vaikuttavuutta kaikessa kehitysyhteistyössä. Tilaisuus järjestettiin Helsingissä, teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa.


Lue .


Auli Vähäkangas, Maria Palmusaari, Henni Alava, Mika Vähäkangas, Elina Vuola, Petri Merenlahti, Mari-Anna Pöntinen, Tapio Leskinen ja Päivi Hasu. Kuva: Jorma Kuitunen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.