SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonto perusteena turvapaikalle - Euroopan unionin turvapaikkavirasto julkaisi oppaan haastattelijoille

Euroopan unionin turvapaikkavirasto (EUAA)  julkaisi käytännön oppaan niiden turvapaikanhakijoiden haastatteluista, joiden hakemus perustuu uskontoon. Oppaan tarkoituksena on auttaa tekemään haastatteluista oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia ottaen huomioon uskontoon perustuvien turvapaikkahakemusten monimutkaisuus ja haasteet. Oppaassa annetaan useita suosituksia esimerkiksi käännyttämisestä turvapaikkamenettelyssä.

Oppaan pääsee lukemaan ja lataamaan .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.