SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskontodialogin ja yhteiskuntarauhan kysymysten äärellä

Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) toimistolla vietettiin 16.11.2022 aamupäivä uskontodialogin ja yhteiskuntarauhan kysymysten äärellä, kun SEN:n edustajat USKOT-foorumin hallituksessa, kirkonjohtaja Jari Portaankorva ja kirkkoherra Tuomas Mäkipää tapasivat pääsihteeri Mayvor Wärn-Ranckenin ja koordinaattori Suvi-Tuulia Vaaran kanssa. Tapaamisessa kerrattiin USKOT-foorumin mennyttä syksyä ja suunniteltiin tulevaa yhteistyötä muun muassa suomalaisen uskonnonvapauslain 100-vuotisjuhlan merkeissä vuonna 2023.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.