SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskontojen edustajat keskustelivat sisäministerin kanssa radikalisoitumisesta ja leimaamisesta

 

Juutalaisten, muslimien ja kristittyjen perustaman  USKOT-foorumin edustajat keskustelivat  perjantaina 16.1. sisäministeri Päivi Räsäsen kanssa radikalisoitumisesta, uskontoihin liittyvistä ennakkoluuloista ja uskonnon perusteella tapahtuvasta leimaamisesta. Sisäministeriö on Suomen turvallisuudesta vastaava ministeriö, jonka visiona on tehdä Suomesta Euroopan turvallisin ja yhdenvertaisin maa.

 

Eri uskontojen edustajien yhteisenä intressinä on etsiä keinoja siihen, että Suomessa voitaisiin elää ilman väkivallan uhkaa.

 

USKOT-foorumia tapaamisessa edustivat puheenjohtaja Yaron Nadbornik Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvostosta, piispa Kaarlo Kalliala Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen ja Pia Jardi Suomen Islamilaisesta Neuvostosta sekä USKOT-foorumin pääsihteeri Anja Toivola-Stambouli.

 

Tapaaminen oli sovittu ennen Pariisin viimeviikkoista terrori-iskua. Joukkomurha alleviivaa uskontojen yhteiskunnalliseen rooliin liittyvän keskustelun tarpeellisuutta.

 

Suomessa on tähän asti vältytty pahimmilta viharikoksilta. Uskontojen edustajien mukaan paras turva niitä vastaan on erilaisten uskontojen, vakaumusten ja kulttuuritaustojen turvallinen rinnakkainelo, vuoropuhelu ja yhteistyö. Uskontoja pitää tuntea ja ymmärtää, sillä tiedon ja ymmärryksen puute voi johtaa uskontojen väärinkäyttöön niiden omia arvoja vastaan.

 

“Me uskonnolliset yhteisöt USKOT-foorumissa olemme sitoutuneet kamppailemaan ääriliikkeitä vastaan omissa yhteisöissämme ja toivomme voivamme laajentaa yhteistyötämme myös teidän kanssa varmistaaksemme, ettei se, mitä tapahtui Pariisissa voisi tapahtua Suomessa”, sanoi Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen sisäministerille.

 

Hän korosti sitä yhteisymmärryksen ilmapiiriä, jonka juutalaiset, kristityt ja Suomessa asuvat 80 000 muslimia ovat jakaneet ja toivoi, että pelko ja katkeruus eivät saisi jalansijaa maassamme.

 

Sisäministeri Räsänen korosti oman uskonnon opetuksen merkitystä uskontojen väärinkäytön, ennakkoluulojen ja leimaamisen estämiseksi.

 

Lisätietoja: Anja Toivola-Stambouli, USKOT-foorumi, puh. 041 463 9092Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.