SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskontojohtajat: Nykyinen uskonnonopetus on monessa suhteessa hyvä

 

Suomen uskontojohtajat kokoontuivat 10.3.2011 Helsingissä. Juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia edustavat uskonnollisten yhteisöjen johtajat pitävät yhteisen kokouksen kaksi kertaa vuodessa. Tällä kertaa kokousta isännöi Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö) toimitalossaan Helsingin Fredrikinkadulla. Asialistalla oli uskonnonopetuksen tulevaisuudennäkymät perusopetuksen ja keskiasteen koulutuksen piirissä.

 

Juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia edustavat uskontojohtajat korostavat nykyisen moniarvoisen uskonnonopetusjärjestelmän etuja ja kehitysmahdollisuuksia. Esillä oli myös tammikuussa perustetun Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumin järjestäytyminen. Kuultiin raportti luterilaisen ja ortodoksisen arkkipiispan ja katolisen piispan yhteisestä vierailusta Ekumeenisessa patriarkaatissa Istanbulissa. Uskontojohtajat päättivät antaa yhteisen julkilausuman uskonnonvapaudesta vielä ennen eduskuntavaaleja. 

 

Kokoukseen osallistuivat evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen, ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo, katolisen kirkon piispa Teemu Sippo, juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Gideon Bolotowsky, Suomen Islam-seurakunnan (tataariyhteisö) puheenjohtaja Okan Daher, Suomen Islamilaisen Neuvoston puheenjohtaja Abdi-Hakim Yasin Ararse ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.