SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskontojohtajat tukevat Pariisin ilmastoprosessia

 

Useiden Suomessa toimivien kristittyjen, muslimien ja juutalaisten yhteisöjen johtajat antavat tukensa Pariisissa käynnissä olevalle ilmastokokoukselle. Uskontoja yhdistää näkemys siitä, että ihmisellä on vastuu luomakunnasta. Kolmen ns. Abrahamin uskonnon johtajat olivat koolla yhdessä Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumin kanssa Helsingissä 2.12.2015.


”Jumala on Luoja. Meidän tulee arvostaa luontoa ja olla turmelematta maata ja vesistöjä, jotka ovat elämämme edellytys”, sanoo Varol Abdrahim Suomen Islam-seurakunnasta.

 

”Jumalan maailma on yhteinen, ja meillä on siitä yhteinen vastuu. Kristillinen usko velvoittaa toimimaan ja antaa voimaa ja toivoa siitä, että muutoksia on mahdollista saada aikaan”, toteaa Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala.

 

”Meidän on ehdottoman tärkeää pitää huolta yhteisestä ilmastostamme, kestävällä tavalla, nykyisiä ja tulevia ihmisiä ajatellen. Emme voi haaskata yhteisiä resurssejamme. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla toimimatta taloudellisesti ja ilmanlaadullisesti kestävämmällä pohjalla”, sanoo Yaron Nadbornik, Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja.

 

USKOT-foorumi kuuluu Religions for Peace -verkostoon, joka kokosi Pariisin ilmastokokoukselle lähes kaksi miljoonaa allekirjoitusta keränneen uskonnollisten yhteisöjen yhteisen vetoomuksen. Vetoomuksessa vaaditaan nopeita toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja uusiutuvien energiamuotojen edistämiseksi.

 

on kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden yhteistyö- ja keskustelufoorumi, joka on perustettu vuonna 2011. Foorumin tavoitteena on tukea yhteiskuntarauhaa ja edistää uskontojen välistä vuoropuhelua, kunnioitusta ja yhteistyötä.

 

Religions for Peace -verkoston .

 

Lisätiedot: USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Anja Toivola-Stambouli, p. 041 463 9092,

 

Kirkon tiedotuskeskusSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.