SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskontojohtajien lausunto uskonnonvapaudesta 15.4.2011  

 

Uskonnonvapaus on universaali periaate ja yksilöllinen ihmisoikeus. Tämä oikeus on kirjattu niin YK:n ihmisoikeuksien julistukseen kuin Suomen perustuslakiinkin. Uskonnonvapaus takaa jokaiselle oikeuden harjoittaa uskontoaan yksityisesti ja julkisesti; vapauden uskoa, rukoilla, osallistua jumalanpalveluksiin, viettää uskonnollisia pyhäpäiviä sekä julistaa. Se antaa lapsille ja vanhemmille oikeuden oman uskonnon mukaiseen kasvatukseen. Samanaikaisesti uskonnonvapaus takaa kaikille oikeuden olla uskomatta tai olla harjoittamatta uskontoa.

 

Valtion velvollisuus on taata uskonnon- ja katsomusvapaus kansalaisille. Uskonnonvapaudella yhdessä muiden ihmisoikeuksien kanssa on ratkaiseva merkitys sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Jos uskonto kiinnittyy poliittiseen valtaan se voi menettää uskottavuutensa. Yhteiskunnan maallistuminen ei välttämättä uhkaa uskontoa. Se voi pikemminkin luoda mahdollisuuden uskonnoille, erikseen tai yhdessä, tuoda esiin ja antaa perustan ihmisten kohtaamiselle elämän avainkysymysten kanssa.

 

Maissa joissa uskonnonvapautta on rajoitettu loukataan myös muita ihmisoikeuksia ja yhteiskunnallinen kehitys on uhattuna. Siksi on tärkeää, että Suomen kehitysyhteistyössä  huomioidaan muiden ihmisoikeuksien rinnalla myös vastaanottomaiden uskonnonvapaustilanne.

 

Uskonnoilla on myös vastuu uskonnonvapaudesta koska uskonnonvapauskäsite pitää sisällään oikeuden vaihtaa uskontoa. Kukaan ei saa joutua painostuksen kohteeksi ennen tai jälkeen tällaisen valinnan tekemistä.

 

Uskonto tarjoaa yksilölle yhteisöllisyyttä, kuuluvuutta, lohdutusta, viitekehyksen ja mahdollisuuden työstää elämän suuria kysymyksiä. Modernissa kulttuurissa uskonnon sisällön ja merkityksen ymmärtäminen ei kuitenkaan ole itsestään selvä. Tämän vuoksi on tärkeää, että yhteiskunnallisilla päättäjillä on riittävä ymmärrys kaikkien uskonnollisen vakaumuksen painoarvosta, jotta maan lainsäädäntö ja käytäntö takaavat myös tulevaisuudessa, että uskonnonvapauden periaate yhteiskuntarauhan kulmakivenä huomioidaan.

 

Suomella on hyvät edellytykset olla edelläkävijämaa yhteiskuntaan juurtuneiden uskontojen ja kulttuurien välisessä kohtaamisessa. Tasavallan presidentin vuonna 2001 alkuun saattamat vuotuiset kolmen monoteistisen uskonnon johtajien tapaamiset sekä Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT –foorumin perustaminen vuonna 2011 ovat askelia oikeaan suuntaan. Nämä keskustelufoorumit ovat omiaan murtamaan ennakkoluuloja ja tarjoamaan mahdollisuuden yhteiskunnassamme läsnäolevia uskontoja ja kulttuureja koskevan tiedon lisäämiseen.

 

15.4.2011

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

 

Arkkipiispa Leo

Suomen ortodoksinen kirkko

 

Piispa Teemu Sippo

Katolinen kirkko Suomessa

 

Puheenjohtaja Gideon Bolotowsky

Juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto

 

Puheenjohtaja Okan Daher

Suomen Islam-seurakunta (tataariyhteisö)

 

Puheenjohtaja Abdi-Hakim Yasin Ararse

Suomen Islamilainen Neuvosto

 

Pääsihteeri Heikki Huttunen

Suomen Ekumeeninen NeuvostoSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.