SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

 Uskontolukutaito suomalaisessa yhteiskunnassa - uusi julkaisu avaa uskontolukutaidon merkitystä

Uskontolukutaito suomalaisessa yhteiskunnassa

Toimittajat: Aini Linjakumpu, Tuula Sakaranaho, Johanna Konttori, Inkeri Rissanen, Ruth Illman, Martin Ubani ja Marja Tiilikainen.

Kustantaja: Gaudeamus, 2023.

 

Suomen uskonnonvapauslaki täyttää vuonna 2023 100 vuotta ja kuin tilauksesta on julkaistu kirja, joka käsittelee uskontolukutaitoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Aini Linjakumpu on ollut päävastuussa kirjasta mutta teos on yhteiskirjoitettu, niin että asiantuntijat ovat kommentoineet toistensa tekstejä ja muutenkin tehneet yhteistyötä. Kirjoittajien lisäksi kirjaan ovat antaneet panoksensa eri asiantuntijat, jotka ovat laatineet teokseen tietolaatikoita.  

 

Kirjoittajien mukaan uskontojen rooli Suomessa on edelleen merkittävä. Uskontolukutaitoa tarvitaan monissa sidosryhmissä ja ammateissa. Teos nostaa esille erityisesti kristittyjen, juutalaisten ja muslimien lisäksi muita uskontoja ja uushenkisiä katsomuksia sekä heitä, joilla on uskonnoton katsomus. Kirjan lähtökohta on avoin kaikelle uskonnollisuudelle tai ei-uskonnolliselle katsomukselle. Uskontolukutaitoa tarvitaan yhä enenevässä määrin esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, sosiaali- ja terveysalalla sekä poliisi- ja oikeusviranomaisten taholla.

 

Kirja käsittelee uskontolukutaitoa eri näkökulmista ja lähtökohdista: Mitä tarkoitetaan uskontolukutaidolla? Kirja käsitellee teemoja kuten uskontolukutaito julkisessa keskustelussa sekä valtauskontojen muuttuva asema yhteiskunnassa, esimerkkinä evankelisluterilaisen kirkon asema muuttuvassa uskonnollisessa maisemassa. Uskontolukutaito erilaisissa kasvatusyhteisöissä on noussut myös uutisten aiheeksi Suomessa, ja teos nostaa uskontolukutaidon merkityksen varsinkin kasvatusalan ammattilaisille.

 

Kirja mainitsee myös uskontolukutaidottomuuden ja sen seuraukset. Uskonnosta ei esimerkiksi tiedetä riittävästi. Uskontolukutaidottomuus voi olla tiedostamatonta tai tietoista ja tarkoituksellista.

Kirjassa todetaan, että uskontolukutaito on tarpeellinen kansalaistaito mutta myös tärkeä taito monissa ammateissa. Uskontolukutaitoa voidaan tarkastella eri tasoilta: yksilöllisesti, yhteisöllisesti tai yhteiskunnallisesti. Teoksessa todetaan, että uskontolukutaito on käytännönläheinen ja sitä voidaan opetella.  Uskontolukutaito suomalaisessa yhteiskunnassa soveltuu kaikille asiasta kiinnostuneille, mutta varsinkin niille, jotka ammattinsa puolesta kohtaavat ihmisiä eri uskonnoista.

 

Mayvor Wärn-RanckenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.