SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskontotilastoa 2012, kristittyjen määrä kasvussa

 

Kristittyjen määrän odotetaan nousevan edelleen. Vuonna 2012 kristittyjen määrä koko maailman väestöstä on 33 prosenttia. Määrän odotetaan olevan 36 prosenttia vuonna 2050. Maailman koko väestö vuonna 2012 on noin 7 miljardia. Näistä kristityksi luetaan 33 prosenttia.

 

28. kerran julkaistun vuosittaisen lähetystyötä ja uskontoja koskevan tilaston ovat laatineet missiologit Todd M. Johnson, David B. Barrett (1927–2011), ja Peter F. Crossing (Center for the Study of Global Christianity, Gordon-Conwell Theological Seminary, USA). 

 

Voimakkain kasvu on tapahtunut muslimien määrässä. Voimakkainta vähennystä on tapahtunut ateistien ja uskonnottomien määrissä. Vuonna 2000 oli koko maailman väestöstä kristittyjen ja muslimien määrä yhteensä 53 prosenttia. Vuonna 2025 luku on noin 58 prosenttia ja vuonna 2100 noin 66 prosenttia. Kristittyjen ja muslimien yhteinen osuus koko maailman väestöstä vuonna on vuonna 2100 jo 2/3.

 

”Tästä seuraa, että kristittyjen ja muslimien välisten suhteitten pitää olla missiologisen työskentelyn prioriteettien kärjessä,” toteaa lähetysteologi Timo Vasko Kirkon lähetystyön keskuksesta. Vuonna 2012 kaikkiaan 417 000 lähetystyöntekijää työskentelee muualla kuin omassa maassaan. Järjestöjä, jotka lähettävät ulkomaille lähetystyöntekijöitä, on 4 900.

 

Lue lisää, klikkaa .

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.