SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskopohjaisten järjestöjen johtajat: Myös al-Holin lasten etu on elää vanhempiensa kanssa

Al-Holin leirillä elävät aikuiset ja lapset haastavat käsitystämme ihmisoikeuksista ja moraalisesta vastuustamme poikkeuksellisella tavalla. Tämä vastuu koskee sekä yksilöitä että koko yhteiskuntaa, jonka linjauksista päättää Suomen hallitus.

 

Hallitus on ilmaissut tahtonsa ja valmiutensa kotiuttaa al-Holin leirillä olevat lapset mahdollisimman pian. Tämä on linjassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa.

 

Lähtökohtaisesti lapsen etu on, että hän voi elää yhdessä vanhempiensa tai vanhempansa kanssa. Vanhempien valinnat eivät saa olla este lapsen oikeuksien eikä lapsen edun toteutumiselle. Suomen valtiolla on lähtökohtaisesti velvollisuus huolehtia omista kansalaisistaan. Sen selvittäminen, mitä vanhemmat ovat tehneet, kuuluu poliisille ja oikeusviranomaisille.

 

Inhimillinen ja moraalinen vastuu kutsuu meitä huolehtimaan siitä, että mahdollisimman monelle al-Holin leirillä elävälle lapselle ja aikuiselle tarjotaan mahdollisuus palata normaaliin elämään ja integroitua normaaliin yhteiskuntaan. Se on myös kansainvälisen yhteisön etu.

 

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja jokainen elämä arvokas. Siksi meidän on myös kohdeltava jokaista al-Holin leirillä elävää, sinne jäävää, tai sieltä Suomeen palaavaa ihmistä yksilönä, joka ansaitsee inhimillisen kohtelun huolimatta omista tai vanhempiensa valinnoista.

 

Kaisamari Hintikka, piispa, Espoon hiippakunta

Pia Jardi, puheenjohtaja, Tariq Al-Hidaya islamilainen yhdyskunta

Mari-Anna Auvinen, pääsihteeri, Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Larissa Franz-Koivisto, pääsihteeri, Suomen Caritas ry

Nahla Hewidy, puheenjohtaja, Nuoret Muslimit Helsinki ry

Riina Nguyen, toiminnanjohtaja, Filantropia ry

Marja Pentikäinen, toimialajohtaja, Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö sr

Anne Pönni, pääsihteeri, Suomen NNKY-liitto

Minna Taipale, puheenjohtaja, Amal rySuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.