SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

USKOT-FOORUMI ETSII TOIMINNANJOHTAJAA NYKYISEN SIIRTYESSÄ ELÄKKEELLE

Haluatko tehdä työtä, jolla on merkitystä?

Monipuolinen tehtäväkuva tarjoaa mahdollisuuden osallistua vaikuttamistyöhön uskontojen
näkökulmasta sekä mediassa että viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Toiminnanjohtajana vahvistat ja vakiinnutat Foorumin roolia uskontojenvälisen yhteistyön
toimijana. Toiminnanjohtaja on tässä vaiheessa Foorumin ainoa työntekijä ja työskentelee
läheisessä yhteistyössä puheenjohtajiston ja hallituksen sekä muiden luottamuselinten kanssa.
Tehtävä on 80% -osa-aikainen.


Hakuaika päättyy 9.3.2018. Lähetä hakemus palkkatoivomuksineen ja lyhyt CV osoitettuna
USKOT-foorumin hallitukselle osoitteeseenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.