SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskot-foorumi kerää ilmoituksia viharikoksista

 USKOT-foorumi kerää  yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen kanssa uhrien, uhrien läheisten ja silminnäkijöiden ilmoituksia Suomessa tapahtuneista viharikoksista.
Ilmoitusten pohjalta laadittava varjoraportti on osa oikeusministeriön hallinnoimaa Against Hate -EU-hanketta.

Tiedonkeruu on käynnissä osoitteessa


Toivomme ilmoituksia viimeisen viiden vuoden aikana tapahtuneista
viharikoksista. Ilmoituksen voi tehdä anonyymisti ja kaikki tieto
käsitellään luottamuksellisesti.

Keräämme ilmoituksia 15.10.2018 asti.

Lisätietoa:
Inka Nokso-Koivisto
Toiminnanjohtaja
USKOT-foorumi ry - RESA-forumet rf
+358 50 5822301Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) on julkaissut aineistoa kristittyihin kohdistuvista viharikoksista (englanniksi): 

____


CORE – National Forum for Cooperation of Religions in Finland in
cooperation with the Victim Support Finland (RIKU) currently collects
reports from victims and witnesses of hate crimes taking place in
Finland during the past five years. This data will be used for producing
a shadow report on hate crimes in Finland as a part of an EU-project
"Against Hate" managed by the Ministry of Justice.

A report of a hate crime can be submitted anonymously at our webpage
.
 We process, store and report all information in a confidential manner.

We collect data until the 15th of October.


Further information:
Inka Nokso-Koivisto
Toiminnanjohtaja
USKOT-foorumi ry - RESA-forumet rf
+358 50 5822301


THE PROJECT AGAINST HATE IS SUPPORTED BY THE RIGHTS, EQUALITY AND
CITIZENSHIP (REC) PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION.

***
Read more about hate crime against Christians, material from OSCE:


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.