SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

USKOT-foorumi: On tuomittavaa, jos väkivaltaa yritetään perustella uskonnolla

Kuva: Mike Smith.

 

Joukkomurha Pariisissa viime yönä järkyttää kaikkia ihmisiä. Suomen muslimeja, kristittyjä ja juutalaisia edustavan USKOT-foorumi yhtyy järkytykseen verenvuodatuksesta ja huoleen demokratiasta ja yhteiskuntarauhasta.

 

Summittainen tappaminen ja terrorismi eivät ole hyväksyttävä keino minkään päämäärän ajamiseksi. On erityisen vastenmielistä ja tuomittavaa, jos väkivaltaa yritetään perustella uskonnolla.

 

Paras turva viharikoksia vastaan on uskontojen, kulttuuritaustojen ja vakaumusten turvallinen vuoropuhelu, rinnakkainelo ja yhteistyö. Ääri-ilmiöitä ja turvattomuutta vastaan on kamppailtava yhdessä.

 

Uskontojen rauhantyölle on yhä suurempi tarve. Yhteistyötä eri uskontokuntien välillä on yhä lisättävä. rakentaa omalta osaltaan yhteistä Suomea, Eurooppaa ja maailmaa luottamuksen, avoimuuden ja kunnioituksen hengessä. Tavoitteemme on demokraattinen yhteiskunta, jossa kaikki voisivat tuntea olevansa kotona ja jossa kaikkien ihmisoikeuksia vaalitaan.

 

Helsingissä 14.11.2015Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.