SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

USKOT-foorumi tuomitsee Charlie Hebdo toimituksen joukkomurhan

 

Joukkomurha Charlie Hebdo -lehden toimituksessa Pariisissa järkyttää kaikkia ihmisiä. Suomen muslimeja, kristittyjä ja juutalaisia edustavan USKOT-foorumin hallitus yhtyy järkytykseen verenvuodatuksesta ja 

huoleen sananvapaudesta, 

demokratiasta ja yhteiskuntarauhasta.

 

Omassa maassamme on tähän asti vältytty pahimmilta viharikoksilta. Paras turva niitä vastaan on uskontojen, vakaumusten ja kulttuuritaustojen turvallinen rinnakkainelo, vuoropuhelu ja yhteistyö. Uskontoja pitää tuntea ja ymmärtää. Tiedon puute voi johtaa uskontojen väärinkäyttöön niiden omia arvoja vastaan.

 

Oman uskonnon ja kulttuuritaustan hyvä tuntemus antaa välineet välttää vääristynyttä politisointia ja vihan lietsontaa. Se auttaa kasvamaan kohti sisäistä ja ulkoista rauhaa, sopusoinnussa Luojan, luomakunnan ja lähimmäisten kanssa.

 

Meidän tulee jatkaa uskontojen ja vakaumusten vuoropuhelua ja yhteistyötä, jotta rakentaisimme yhteistä Suomea, Eurooppaa ja maailmaa avoimuuden, luottamuksen ja kunnioituksen hengessä. Tavoitteemme on demokraattinen yhteiskunta, jossa kaikkien ihmisoikeuksia vaalitaan ja jossa kaikki tuntevat olevansa kotonaan.

 

8.1.2015

 

USKOT-foorumin hallituksen puolesta:

 

Yaron Nadbornik,  puheenjohtaja

Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto

 

Kaarlo Kalliala, varapuheenjohtaja

Suomen Evankelis-luterilainen kirkko

                                                         

Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen, varapuheenjohtaja

Suomen Islamilainen Neuvosto

 

päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

 

Sen perustajajäsenyhteisöt edustavat kolmea uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumissa ovat mukana Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto.


USKOT-foorumin lausunto 8.1.2015.pdfSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.