SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

USKOT-foorumille valittiin uusi hallitus - Puheenjohtajaksi isä Heikki Huttunen

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on perustajajäsen uskontojen yhteistyöjärjestössä USKOT-foorumissa. Foorumi työskentelee yhteiskuntarauhan ja uskontolukutaidon edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. 1.3.2023 vuosikokouksessaan foorumi valitsi uuden hallituksen. Uuden puheenjohtajan rovasti Heikki Huttusen haastattelun voi lukea . 

USKOT-foorumin hallituksen kokoonpano vuosille 2023–2025:

Puheenjohtaja:
isä Heikki Huttunen

Varapuheenjohtajat:
Gölten Bedretdin
Timo Koponen
Yvonne Westerlund

Muut jäsenet: 
Pia Jardi, henkilökohtainen varajäsen Nahla Hewidy
Laura Huovinen, henkilökohtainen varajäsen Jyri Komulainen
Irma Rinne, henkilökohtainen varajäsen Huija Lindeberg

Tarkkailijajäsen:
Gurmann Saini, henkilökohtainen varajäsen Kenneth Kairenius


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.