SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uuden kauden alussa – SEN:n jaostotoiminta käynnistyy

Suomen Ekumeenisen Neuvoston kuusi jaostoa ovat tämän 9.3.2017 päivän kuluessa lähteneet toimimaan kun vielä myöhemmin iltapäivällä kokoontuva Teologisen ja opillisen kysymysten jaosto on pitänyt järjestäytymiskokoukseensa. Aamupäivällä alkoi Paikallisekumenian jaoston kauden (2017–2019) ensimmäinen kokoontuminen ev.-lut. kirkon talossa Helsingissä. Neljä muuta jaostoa ovat jo aloittaneet kautensa.

 

Neuvoston jäsenkirkoilla, tarkkailijakirkoilla ja kumppanuusjärjestöillä on mahdollisuus nimetä edustajansa jaostoihin, jotka toimivat ekumenian ydinalueilla.

 

on foorumi Neuvoston jäsenkunnan edustajille paikallisekumeniasta. Toiminnan tavoite on paikallisen ekumenian vahvistaminen.

 

on keskustelufoorumi uskonnon ja katsomusaineiden opetuksen ja uskontokasvatuksen kysymyksistä Suomessa.

 

on keskustelufoorumi kirkkojen lapsi- ja nuorisotyötä tekeville. Jaoston tavoite on vahvistaa ekumeenista kasvatusta kirkkojen lapsi- ja nuorisotyössä.

 

on foorumi kirkkojen väliselle teologiselle ja opilliselle keskustelulle. Tälle jaostolle SEN:n hallitus on antanut erityistehtävän toimikaudella 2017-2019 valmistella kasteen vastavuoroisen tunnustamisen yhteistä asiakirjaa.

 

on ekumeeninen asiantuntijajaosto, jonka tehtävä on nostaa esiin ja keskustella suomalaisessa yhteiskunnassa olevista ja erityisesti kirkkoja koskettavista yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista.

 

on keskustelufoorumi ajankohtaisille yhteiskunnallisille asioille. Näkökulmana keskusteluun ovat laajapohjaiset yhteiskunnalliset kysymykset ja niiden peilaaminen kristilliseen etiikkaan.

_______

 

Paikallisekumenian jaoston jäsenkunnasta oli osa joutunut esteen vuoksi jäämään pois kokouksesta. Paikalla olleet kokoontuivat ryhmäkuvaan. Vasemmalla pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen, joka toivotti jaoston jäsenkunnan tervetulleeksi jaloon työhön ekumenian vainiolla. Pääsihteerin vieressä pastori Kaarlo Saarento (ort.), pastori Miika Ahola (ev.-lut.), koordinaattori Katariina Väisänen, joka informoi Ekumeenisesta vastuuviikosta, pastori Merja Lampila (ev.-lut.), TM Soili Penttonen (ort.), musiikkipedagogi Enni Riukulehto (NNKY-liitto), lääninrovasti Arto Penttinen (ev.-lut.). Edessä pastori Leena Paintola (ev.-lut.), pastori Leena Väyrynen-Si (Herättäjä-Yhdistys) ja isä Frederico Spanò (kat.).

 

Kuva ja teksti: Sirpa-Maija VuorinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.