SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uudistuminen ja todistus - helluntain ydin  

Helluntai, lasimaalaus (Taizén veli Eric)
Kuva: Nikos Kosmidis. 
Kirkkojen Maailmanneuvoston maapallon eri alueita edustavat kahdeksan presidenttiä ovat lähettäneet helluntaiviestin. Pyhän Hengen voima, joka virtaa Jumalan luomattomasta energiasta ja joka ilmoittaa Jumalan Sanan Jeesuksessa Kristuksessa, on se jumalallinen siunaus, josta kristityt kiittävät helluntaina.

 

KMN:n presidentit kirjoittavat, että tämä juhla antaa uuden mahdollisuuden jokaiselle kirkolliselle yhteisölle ja kaikille meille viettää Pyhän Hengen lahjan tulemisen juhlaa ja uudistaa luottamuksemme Hengen voimaan. Presidentit kutsuvat pyytämään armoa tulla Kristuksen ristin ja ylösnousemuksen ja oikeudenmukaisuuden, rauhan ja toivon todistajiksi maailmassa.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.