SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uudistuva uskonnon opetus – tuore kirja kasvatuskumppanuudesta

Tapani Innanen.Herkullinen mansikkakakku uuden teoksen syntymän kunniaksi.Maailmanuskonnot ovat täällä, kristinusko on muuallakin kuin täällä ja uskonnot ovat sisäisesti moninaisia. Näin tiivisti dosentti Kati Mikkola oman aikamme uskontomaantiedon. Hän puhui kirjan Uudistuva uskonnon opetus -julkistamistilaisuudessa 16.2.2017. Opetusneuvos Pekka Iivonen ja diakoni YAMK Virpi Paulanto ovat toimittaneet uskonnon opetuksen ja katsomuskasvatuksen käsikirjan. Tuoretta julkaisua juhlistettiin Opetushallituksessa.

 

Uuden kirjan keskiössä on oppilas ja hänen taitonsa ja mahdollisuutensa. Teos tarjoaa ajatuksia, miten tukea lasten ja nuorten oppimista ja kasvua ajattelijoina ja eettisesti toimivina yksilöinä. Kirjasta voi ammentaa uusia ideoita oman uskonnon opetukseen, eettiseen osaamisen ja ajattelun taitojen vahvistamiseen ja erilaisista katsomuksista opettamiseen.

 

SEN:n Sirpa-Maija Vuorinen kukittaa uuden teoksen toimittajat.Kati Mikkola totesi puheessaan myös, että uusissa opetussuunnitelmissa korostuu uskonnon opetuksen kulttuurinen puoli. Vaikka nykyään kodeista tuleva uskontokasvatus on supistunut, on uskontojen merkitys kuitenkin suuri ja siksi tällä opetuksella on paikka koululaitoksessa.

 

Pekka Iivosta ja Virpi Paulantoa kiiteltiin nopeasta reagoimisesta uusiin opetussuunnitelmiin. Muun muassa yliopistonlehtori Tapani Innanen antoi tästä krediittiä. Hän totesi, että tarvetta on nimenomaan tällaiselle perusteokselle, jossa uskontokasvatusta laajemmat oppimisympäristöt näkyvät selkeästi. Innanen oli kaivanut hyllystään vuodelta 1970 olevan kirjan: Uudistuva uskonnonopetus ja kirjoja verratessaan mainitsi, että seuraavan tieteellisen artikkelin aihe onkin sitten tässä. Hän kiitteli myös uudessa kirjassa sivulla 37 esitettyä taulukkoa, jossa uskonnon opetuksen syklisyys esitetään selkeästi.

 

Vajaat 50 vuotta vanhan kirjan ja uuden teoksen ero on myös nimessä: Uudistuva uskonnonopetus (1970) ja Uudistuva uskonnon opetus. Yhdyssana ja kaksi eri sanaa. Mennyt aika ja oma aikamme. Yhtenäiskulttuuri ja kulttuurien moninaisuus.

 

Kirjassa on 14 kiintoisaa artikkelia ja kirjoittajina on viisitoista alan asiantuntijaa. Kustantajat ovat ja joka on osa kolmen tuotemerkin kustantamoa, joka tunnetaan Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:nä. Toimituspäällikkö Eeva Johansson ja viestintäpäällikkö Marja-Liisa Saraste edustivat kustantajia.

 

-teoksen johtoajatuksena on uskonnon opetuksen tarkasteleminen laaja-alaisen oppimisen ja ekumeenisen ja uskontodialogisen ajattelun välineenä sekä ajatus kouluja, eri kirkkokuntia ja uskonnollisia yhteisöjä yhdistävästä kasvatuskumppanuudesta. Suomen Ekumeenisen Neuvoston kiitokset toimittajille, kirjoittajille ja kustantajille toi allekirjoittanut.

 

Sirpa-Maija Vuorinen

Kuvat: kirjoittaja ja Heidi Rautionmaa

_____

Ylemmässä kuvassa toimittajat ja osa kirjoittajista. Vasemmalta: Suad Onniselkä, Mari Huotari, Heidi Rautionmaa, Pekka Iivonen, Tuovi Pääkkönen, Virpi Paulanto, Essi Ikonen, Kati Mikkola, Raili Keränen-Pantsu, Silja Lamminmäki-Vartia.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.