SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uusi henkisyys ja karismaattinen kristillisyys kiinnostavat suomalaisia

Pastori Nancy Wang-Hedström, piispa Mikko Heikka ja FT Kimmo Ketola. Kimmo Ketola keskellä. Vierellä avustavat kirjoittajat Jussi Sohlberg ja Jouni Virtanen.
Monista eri uskontoperinteistä on noussut esiin menestyviä liikkeitä, joissa näkyy voimakas pyrkimys uskonnolliseen demokratisoitumiseen ja yksilön voimaannuttamiseen. Samoin eri uskontoperinteissä on syntynyt liikkeitä, joissa korostetaan rituaalien välineellistä tulkintaa symbolisen sijaan.

 

Voidaan esimerkiksi pohtia, mitä voin muuttaa maailmassa tai itsessäni osallistumalla johonkin rituaaliin. Muun muassa tästä puhutaan uunituoreessa julkaisussa, jonka Kirkon tutkimuskeskus julkisti 1.9.2008.

Espoon piispa Mikko Heikka arvioi tiedotustilaisuudessa voimaannuttamista tärkeänä teemana myös luterilaisen kirkon strategiassa. Heikka painotti myös karismaattista liikettä osana kirkon olemusta. Hän pitää kirjaa tärkeänä välineenä kirkon käymään uskontodialogiin.

 

Käsikirja kaikille

 

Kirkon tutkimuskeskuksen Uskonnot Suomessa -hanke on vuodesta 2006 lähtien kartoittanut Suomessa toimivia uskonnollisia yhdyskuntia, liikkeitä ja erilaisia järjestöjä. Hankkeen elektronisessa tietokannassa www.uskonnot.fi on jo yli 800 organisaatiota ja ryhmää. Niiden paikallisyhteisöt mukaan laskettuna Suomessa on yli 3 000 organisaatiota, joissa on mahdollista toteuttaa hengellistä elämää.

Uskonnot Suomessa -hankkeen tulokset julkistettiin kirjana kulttuurikeskus Caisassa, Helsingissä. Yleistajuisen Uskonnot Suomessa 2008 -käsikirjan on kirjoittanut tutkija FT Kimmo Ketola työryhmineen.

Kirja esittelee noin 300 Suomessa toimivaa uskonnollista yhteisöä ja uskonnollisen taustan omaavaa järjestöä, niiden oppeja, elämäntapoja ja rituaaleja. Kirjan valmisteluvaiheessa on konsultoitu eri yhteisöjen edustajia. Tietokannassa on ollut myös mahdollisuus palautteeseen.

Uskonnollisesti yhtenäinen maa

Uskonnollisten ja uskonnollistaustaisten yhteisöjen määrä on lisääntynyt nopeasti, vaikka jäsenyysluvuilla mitaten viime vuoden lopulla evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 81,7 prosenttia ja rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin noin 66 800 suomalaista eli 1,3 % väestöstä.

"Jäsenyysluvut kätkevät kuitenkin lisääntyvän hengellisen moninaisuuden, vaikka muita merkkejä uskonnollisen aktiivisuuden lisääntymisestä ei ole", arvioi Kimmo Ketola.

Hän tiivistää uskonnon mukautumisen modernisaation haasteisiin kahteen havaintoon: Monista eri uskontoperinteistä on noussut esiin menestyviä liikkeitä, joissa näkyy voimakas pyrkimys uskonnolliseen demokratisoitumiseen ja yksilön voimaannuttamiseen. Samoin eri uskontoperinteissä on syntynyt liikkeitä, joissa korostetaan rituaalien välineellistä tulkintaa symbolisen sijaan. Voidaan esimerkiksi pohtia, mitä voin muuttaa maailmassa tai itsessäni osallistumalla johonkin rituaaliin.

Espoon piispa Mikko Heikka arvioi tiedotustilaisuudessa voimaannuttamista tärkeänä teemana myös luterilaisen kirkon strategiassa. Heikka painotti myös karismaattista liikettä osana kirkon olemusta. Hän pitää kirjaa tärkeänä välineenä kirkon käymään uskontodialogiin.

"Uskontodialogiin liittyvää toimintaa oli vuonna 2007 joka kymmenennessä seurakunnassa. Seurakunnista 13 prosenttia on järjestänyt monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta. Kirkon maahanmuuttajatyössä on kehitetty monikulttuurista perhe- ja avioparityötä. Kirkon sairaalasielunhoidon keskuksen tiivistelmä, Vakaumuksen kunnioittaminen eri uskontojen käytännöistä kuolevan hoidossa, on levinnyt laajasti."

Uusi henkisyys ja karismaattinen kristillisyys kasvavat

Uskonnollisella kentällä kasvussa on ns. uusi henkisyys, jonka piiriin voidaan lukea monet itämaisperäiset, lähinnä buddhalaista ja hindulaista taustaa olevat liikkeet, sekä länsimaiseen esoteeriseen perinteeseen kuuluvat yhteisöt ja new age -henkisyys.

Näiden liikkeiden leimallinen piirre on, että ne tarjoavat yksilöllisen henkisen kehityksen polun. Buddhalaiset ryhmät keskittyvät tavallisesti erilaisten meditaatioharjoitusten ympärille. Hindulaistaustaiset yhteisöt puolestaan tarjoavat joogasta, meditaatiosta ja joskus palvonnallisista harjoituksista koostuvia polkuja jumalallisen kohtaamiseen. Esoteerisissa yhteisöissä yksilölle tarjotaan monivaiheisista kursseista tai vihkimyksistä koostuvia teitä oman hengellisyyden jalostamiseksi ja aidon itsen löytämiseksi.

Toinen elinvoimainen ryhmä on helluntailais-karismaattinen kristillisyys.

Helluntaiseurakuntien määrä on kasvanut suhteellisen tasaisesti koko 1900-luvun. Karismaattinen liike puolestaan alkoi levitä luterilaisen kirkon piirissä 1970-luvun alussa. Uusimpana tulokkaana ovat 1980-luvulta lähtien perustetut uuskarismaattiset seurakunnat, joita oli vuoden 2007 lopussa jo lähes 90.

Näissä yhteisöissä korostetaan nimensä mukaisesti vahvasti Pyhän Hengen lahjoja. Niiden välityksellä osallistujat voivat kokea saavansa välittömän yhteyden Jumalaan, jonka katsotaan siunaavan uskovia erilaisilla ihmeillä ja armolahjoilla. Yhteisöt tarjoavat myös tiiviitä sosiaalisia viiteryhmiä, joissa voidaan toteuttaa selkeää ja yksinkertaista uskonnollisuutta.

Maahanmuuttajista useimmat kristittyjä

Enemmistö eli noin kolme neljäsosaa maahanmuuttajista on kristittyjä. Uskonnollisista yhteisöistä selvästi eniten maahanmuuttajataustaisia uusia jäseniä on evankelis-luterilaisella kirkolla. Vuonna 2007 sen jäsenistä 47 200 oli ulkomailla syntyneitä ja noin 12 000:lla oli muu kuin Suomen kansalaisuus.

Kiinalaisen seurakunnan pastori Nancy Wang-Hedström kertoi kiinalaisen seurakunnan kokoontuvan tiiviisti. Jumalanpalveluksiin osallistuu noin 70 kiinalaista viikoittain.

"Luterilainen seurakunta tarjoaa tilan ilmaista itseä ja rakentaa ystävyyttä turvallisessa ilmapiirissä. Kunnioitamme suomalaista kulttuuria. Toivomme ilosanoman tuovan myös uskon iloa ja elävyyttä kirkkoon", toivoo pastori Nancy Wang-Hedström. (KT)

LISÄTIETOJA: Kimmo Ketola p. 040 570 1166Uskonnot Suomessa 2008 -kirjaa voi tilata Kirkon tutkimuskeskuksesta (PL 239, 33101 Tampere) p. (03) 3123 3457, e-mail: (www.evl.fi/ktk)
Hinta: 30 euroa, postituskulut 5 euroa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.