SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uusi liike kehottaa kaikkia uskontojen ja katsomusten edustajia julistamaan: "Usko tai älä, se on minun oikeuteni!"

(European Platform against Religious Intolerance and Discrimination) eli uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja syrjinnän vastainen eurooppalainen foorumi aloittaa uuden #FoRBDefender liikkeen ajatuksen, omantunnon, uskonnon- tai vakaumuksenvapauden puolesta. Uusi #FoRBDefender Movement kehottaa kaikkia uskontojen ja katsomusten edustajia julistamaan: "Usko tai älä, se on minun oikeuteni!"

 

#FoRBDefender on verkkoaloite, joka edistää uskonnon- tai vakaumuksenvapautta. Kyseessä on solidarisuusliike niiden eri puolilta maailmaa olevien ihmisten puolesta, jotka kohtaavat syrjintää, sortoa ja väkivaltaa uskontonsa tai vakaumuksensa takia. Aloitteentekijät kehottavat korkean tason päättäjiä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla vahvemmin puolustamaan ja suojelemaan tätä perusihmisoikeuksiin lukeutuvaa vapautta.

 

Amy Shepherd, edunvalvoja ja EPRID 2018:n koordinoivan hallituksen jäsen, sanoi lausunnossaan: ”Ihmisten vapaus valita, harjoittaa, vaihtaa ja luopua uskonnosta tai vakaumuksesta on uhattuna kaikkialla maailmassa. On kiireesti puolustettava uskonnon- ja vakaumuksen vapautta ja painostaa päättäjiä konkreettisempiin ja näkyvämpiin suojatoimiin. EPRID toivoo, että tavoittamalla poliitikkoja, diplomaatteja, medioita, yrityksiä ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, #FoRBDefender liike osoittaa, että oikeus uskontoon tai vakaumukseen suojaa kaikkia, ja että kaikilla on rooli uskonnon- ja vakaumuksenvapauden suojelussa."

 

EPRID, Christian Solidarity Worldwide (CSW), Euroopan Humanistiliitto (EHF), International Humanist and Ethical Union (IHEU) ja Pohjoismaiden ekumeeninen uskonnon- ja vakaumuksenvapausverkosto (NORFORB) ovat yhdessä lanseeranneet #FoRBDefender liikkeen sosiaalisessa mediassa. Lisätietoja saa osoitteessa ja tukensa voi osoittaa Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa jakamalla "Believe it or not, its my right!" -logoa.

 

Vuonna 2013 EU hyväksyi suuntaviivat uskonnon- tai vakaumuksenvapauden suojelemiseksi ja edistämiseksi. #FoRBDefender liike on saanut vaikutteita EU-tason keskusteluista siitä, kuinka suuntaviivoja voitaisiin toteuttaa entistä tehokkaammin.

 

:n tekemän tutkimuksen mukaan noin 80% maailman väestöstä kärsii syrjintää, sortoa tai väkivaltaa uskontonsa tai vakaumuksensa tähden. Mikään ryhmä; teistit, ei-teistit tai ateistit, eivät ole suojassa uskonnon- tai vakaumuksenvapausrikkomuksilta.

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.