SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uusia aloitteita uskontojen yhteistyössä

Suomen uskontokuntien johtajat kokoontuivat 13.5. suomalaisen tataariyhteisön Suomen Islam-seurakunnassa Helsingissä. Kokouksessa keskusteltiin uskontojen yhteyksiä sekä julkista näkyvyyttä edistävästä hankkeesta, eri uskontojen edustajien mukanaolosta valtiollisissa jumalanpalveluksissa ja uskontokuntien valtionavusta.

 

Kokoukseen osallistuivat Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo, Suomen katolinen piispa Józef Wróbel, evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan edustajana rovasti Heikki Jääskeläinen, Suomen Islamilaisen Neuvoston hallituksen puheenjohtaja Anas Hajjar, juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Rony Smolar, Suomen Islam-seurakunnan (tataariyhteisö) puheenjohtaja Okan Daher sekä Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen.

 

Uskontokuntien yhteistyötä tehdään monella tasolla. Se liittyy esimerkiksi lasten oikeuteen oman uskonnon opetukseen koulussa, eri uskontojen tasaveroiseen kohteluun julkisessa elämässä ja uskontojen osuuteen yhteiskuntarauhan rakentamisessa. Uskontojen ja kulttuurien vuoropuhelulla on tärkeä tehtävä monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa. Nyt suunnitellaan hanketta, jossa uskontojen yhteistyön eri muotoja kartoitetaan ja koordinoidaan.

 

Uskontojohtajien kokouksia on pidetty säännöllisesti vuoden 2001 syksystä alkaen. Tällöin aloitteentekijänä oli tasavallan presidentti Tarja Halonen, joka on siitä lähtien tavannut uskontojohtajia kerran vuodessa. Uskontojohtajat pitävät omia kokouksiaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.

 

lisätietoja:

(09) 180 2370

 

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.