SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vainojen uhrien muistopäivä

Kuva holokaustin muistomerkiltä /Pixabay.

Tänään 27.1. vietetään juutalaisvainojen ja muiden kansanvainojen uhrien muistopäivää. Päivä muistuttaa meitä yli 70 vuoden takaisista tapahtumista, joiden kukaan ei soisi toistuvan ihmiskunnan historiassa. 

 

Muistamme ihmiskunnan suurinta yksittäistä murhenäytelmää ja samalla katsomme ympärillemme ja koetamme muistuttaa itseämme ja toisiamme siitä mihin ihmisarvon kieltäminen voi johtaa. Vain muistamalla ja tuntemalla menneisyyden tapahtumat estämme niiden toistumisen.

 

Kansainvälistä holokaustissa menehtyneiden muistopäivää (Holokaus remembrance Day) vietetään Suomessa nimellä Vainojen uhrien muistopäivä. Se on osa vuonna 2005 hyväksyttyä YK:n yleiskokouksen julistusta, jonka myötä perustettu YK:n sivistysohjelma pyrkii muistuttamaan maailmanlaajuisesti holokaustin ja joukkomurhien synkistä oppitunneista, jotta vastaavat raa'at teot voitaisiin välttää tulevaisuudessa.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.