SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vakaumustahto-lomake oman vakaumuksen ilmaisemiseen hoivapalveluissa

Sote-alalla tarvitaan uskontolukutaitoa ja konkreettisia työkaluja erilaisten vakaumusten kohtaamiseen ja ymmärtämiseen. Vakaumustahto-lomake on uusi työkalu, joka tarjoaa välineen oman vakaumuksen ilmaisemiseen hoivapalveluissa. Vakaumustahto on kuin hoitotahto, mutta vakaumuksen näkökulmasta. Se tarjoaa konkreettisen keinon ilmaista ja säilyttää oma vakaumus hoivapalveluissa. Lomake on täysin vapaaehtoinen ja tarkoitettu kaikille, joille vakaumus on tärkeä osa hyvinvointia.

 

Täytetty lomake kannattaa säilyttää paikassa, josta se löytyy tarvittaessa. On hyvä kertoa läheisille missä säilyttää tärkeitä papereita. Vakaumustahtonsa voi tallettaa myös hoitotahdon yhteyteen OmaKanta-palveluun.

 

Vakaumustahto-lomake ja sen käyttöohje liitteenä:

vakaumustahto_lomake.pdfvakaumustahto_ohje.pdf


Vakaumustahto-lomakkeen on kehittänyt oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija Tiina Kuopanportti yhteistyössä uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumin kanssa. Asiassa on konsultoitu myös uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestöä Vapaa-ajattelijain liittoa.

 

 


USKOT-foorumi on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa kuutta uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, myöhempien aikojen pyhiä, buddhalaisuutta ja hindulaisuutta. Edistämme uskontojen välisen vuoropuhelun kautta yhteiskuntarauhaa ja uskontolukutaitoa.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.