SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Välähdyksiä pääkaupunkiseudun rukousviikolta

Ekumeenisen rukousviikon aikana oli pääkaupunkiseudulla runsaasti ohjelmatarjontaa. Osallistuin Vantaalla Pyhä kuva yllättää -tapahtumaan ja Helsingissä keskustelutilaisuuteen Elinvoimainen kirkko. Molemmissa kohtaamisissa vallitsi ekumenian arvolle kuuluva sovinnon henki. Taidetapahtumassa todettiin, että kärsivä Kristus tulee useille taiteilijoille tutuksi teemaksi uran jossain käänteessä. Elinvoiman pohdinnan päätteeksi meitä kehotettiin muistamaan, että 2000 vuotta sitten tapahtuneen kaltainen "alkuräjähdys" on yhä mahdollinen.

 

Taidetalo Pointissa Vantaan Pakkalassa kokoonnuttiin maanantai-iltana 21. tammikuuta keskustelemaan ikoneista ja ikonitaiteesta teemalla Pyhä kuva yllättää. Illan aloitti ikoninäyttely samassa talossa sijaitsevan kaupunginkirjaston tiloissa ikonimaalari Sari Stajevic-Teodosinin johdolla. Näyttelyn jälkeen siirryttiin seuraamaan mielenkiintoista paneelikeskustelua, jossa mukana olivat rovasti Raimo Huttu Suomen ortodoksisesta kirkosta ja Vantaan ekumeenisesta toimikunnasta, taideaineiden lehtori Ilona Huollman, pastorit Kristiina Kartano ja Henri Kivijärvi, jo mainittu ikonimaalari Sari Stajevic-Teodosin sekä taiteilija Juhani Palmu.

 

Keskustelussa nousi esiin monenlaisia tapoja ymmärtää ikonin merkitystä. Rovasti Huttu näki ikonin itsessään olevan pyhä kuva, sen jälkeen kun se on kirkon toimesta sellaiseksi vihitty ja pyhitetty. Taiteilija Palmu puolestaan mielsi asian siten, että maalaaja voi kyllä onnistua välittämään kuvalla pyhiä asioita, mutta tämä ei hänen mielestään antanut itse kuvalle varsinaista pyhän statusta. Eri näkemyksistä keskusteltiin ekumenian arvolle kuuluvassa sovinnon hengessä. Palmu toi esille myös sen, että hänestä on ollut yllättävää taidemaailmassa nähdä monen "kovan" tyypin uppoutuvan kärsivän Kristuksen tematiikkaan jossain vaiheessa uraansa. Hänelle itsellään on ollut viime aikoina työn alla messias-tematiikka heprealaisten kirjoitusten näkökulmasta. Paikalla ollut yleisö oli varsin asiaan perehtyneen oloista, ja keskustelua sekä tarkkanäköisiä kysymyksiä nousi esiin myös varsinaisen paneelin ulkopuolelta.

 

Vastaus on metrin päässä

 

Jos maanantaina Vantaalla oltiin koolla pitkäaikaisten perinteiden merkeissä, niin keskiviikkona 23.1. Helsingin Tuomiokirkon kryptassa etsittiin vastauksia kysymykseen siitä, miltä näyttää elinvoimainen kirkko tulevaisuuden Helsingissä. Kyseessä oli toinen osa neljän illan teemasarjasta, jossa olivat tänä keskiviikkona lähemmässä käsittelyssä kirkon sanoman sisältöön liittyvät aiheet "Jeesus-keskeisyys", "puhdas elämäntapa" ja "valmius kärsiä". Alustuksessaan NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen toi ekumeeniset terveiset Global Christian Forumista Nairobista. Hän kertoi, miten helluntailaiset ja ortodoksit järjestivät vastavuoroisesti jumalanpalveluksia ekumeenisessa hengessä.

 

Pastori Hannu Vuorinen Verkostoyhteisöstä haastoi kuulijoita miettimään, miten voisimme tunnistaa toinen toisemme elävällä tavalla kristittyinä veljinä ja sisarina, ei pelkästään seurakunta-aktiiveina tai kirkkoneuvostojen jäseninä. Iltojen isähahmo pastori Arto Antturi johdatteli keskustelemaan ryhmittäin käsillä olevista aiheista. Keskustelu olikin hedelmällistä ja tuli todistetuksi, että maallikkoseurakuntalaisilla on paljon visioita ja toivomuksia tulevaisuuden seurakunnan suhteen.

 

Kun ryhmäkeskustelut oli saatu purettua, pääsi iltaa siihen asti sivusta seurannut katolinen isä Antoine Lévy lausumaan päätössanat ja loppurukouksen. Isä Antoine oli innoissaan paikallaolijoiden asenteesta ja rohkaisi heitä muistamaan, että samanlainen "alkuräjähdys" on aina mahdollinen, kuin mikä koettiin Palestiinassa 2000 vuotta sitten. Kristitylle Jumalan Pyhä Henki on kirkon sanoman lähde, ja vastaus kirkon kysymyksiin on aina tavallaan "metrin päässä".

 

Jari Välikorpi

teol. yo

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.