SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vammaisten naisten asema yhteiskunnassa ja kirkoissa - tapaaminen THL:n edustajan kanssa

Tiistaina 7.2.2023 asiAntuntija Katri Suhonen Kirkkohallituksesta ja pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta tapasivat Päivi Nurmi-Koikkalaisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Tapaamisessa keskusteltiin vammaisten naisten asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja kirkoissa. Suomen Ekumeeninen Neuvosto valmistele yhdessä Kirkkohallituksen kanssa naistenpäivänä 8.3. seminaaria samaisesta aiheesta.

 

Kirkkohallitus julkaisi vuonna 2019 YK:n vammaissopimukseen pohjautuvassa ev.lut.kirkon toimepideohjelmassa ”Aktiivisesti osallinen” yhtenä painopisteenä vammaiset naiset. Myös Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) kokouksessa Saksassa, Karlsruhessa, KMN:n alaryhmänä toimiva vammaisten oikeuksia edistävä työryhmä EDAN, nosti esille vammaisten naisten aseman huomioimisen kirkoissa.

 

THL on  mukana pohjoismaisissa hyvinvointiyhteistyössä  esimerkiksi Vammaisneuvostossa. THL:n omissa julkaisuissa Terveys 2005 tutkittiin vammaisten työssäkäymistä ja vapaa-aikaa. Ajankäytössä  on eroa vammaisten naisten osalta.

 

THL:n julkaisussa 2019 tutkittiin liikuntarajoitteisten nuorten elämäntilannetta. Tutkimuksissa tuli esiin, että tyttöjen profiili oli erilainen. Vuonna 2020 tehdyssä julkaisussa todettiin, että vammaiset naiset tarvitsevat enemmän avustajia kuin muut.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei ole tutkinut erityisesti vammaisten naisten asemaa kirkoissa, mutta on tärkeää että kirkossa pystyy käymään, jos haluaa. Joissain uskonnollisissa yhteisöissä uskonnollisissa tapahtumisissa käyminen kuuluu myös kulttuuriin.

 

Katri Suhonen totesi, että työsarkaa on vielä paljon jäljellä, ja on tärkeää nostaa esille suomalaisten vammaisten naisten asemaa esille suomalaisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaa kokee useammin parisuhteessa elävä vammainen nainen. Kirkot voivat olla esimerkkejä turvallisista yhteisöistä, jotka ovat esteettömiä ja saavutettavia, mutta lisätä myös tietoa vammaisten naisten asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.