SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vapaakristillinen työryhmä tapasi SEN:ssa

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston vapaakristillinen työryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa lukukaudessa keskustelemaan kristittyjen ykseydestä ja vapaakristillisten kirkkojen toiveista Neuvoston piirissä.

 

Keskusteluja on käyty vuodesta 2016 lähtien SVKN:n ja FS:n kanssa yhdessä. Vapaakristillisten kirkkojen panos yhteistyössä on tärkeää. Vuoden ensimmäisessä kokoontumisessa olivat läsnä kirkonjohtaja Jari Portaankorva (Baptistikirkko), ylisihteeri Saga Lippo (Pelastusarmeija), pääsihteeri Mari-Anna Auvinen (SEN) ja kirkonjohtaja Aimo Helminen (Adventtikirkko). FS:n edustaja ei tällä kertaa päässyt tapaamiseen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.