SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vapaus uskoa - juhla Temppeliaukion kirkossa uskonnonvapauden kunniaksi

Suomalaista uskonnonvapautta juhlittiin lauantaina 29.4.2023  Temppeliaukion kirkossa Helsingissä Vapaus uskoa -tilaisuudessa. Uskonnonvapaus on merkityksellinen asia kristityille suomalaisessa yhteiskunnassa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta uskonnonvapauslain voimaantulosta ja siinä on aihetta juhlaan ja kiitokseen. Suomalaiset ja kristilliset arvot ovat uskonnonvapauden taustalla. Paikallaan on myös tarkastella uskonnonvapautta vähemmistöjen näkökulmasta Suomessa ja eurooppalaisesta näkökulmasta. Vapaus uskoa puuttuu suuresta osasta maailmaa.

 

Tilaisuuden kajautti juhlallisesti alkuun Finlandia-hymnillä muusikko Fanni Lehto ja tervetulosanat lausui kirkkoherra Hilkka Niemistö Töölön ev.-lut. seurakunnasta. Alkusanat lausuivat puheenjohtaja Kirsi Rothfors Suomen Evankelisesta Allianssista ja pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta. Raamatun sanaa luki puheenjohtaja Timo Keskitalo Suomen Lähetysneuvosta.


Juhlan kohottavasta ylistysmusiikista vastasi Northwind bändeineen ja taidokasta ja puhuttelevaa musiikkia tarjosivat myös Jukka Leppilampi ja Junnu Aaltonen. Yhteislauluna laulettiin Jumala ompi linnamme -virsi Fanni Lehdon säestyksellä.


Juhlapuheet kuultiin piispa Bo-Göran Åstrandilta (ev.-lut.), isä Heikki Huttuselta (ort.) ja pastori Marjan Roayaii (met.). Åstrand painottivat uskonnon merkitystä yhteiskunnallisena tekijänä Suomen historiassa ja kuinka kirkkojen yhteinen tehtävä on vaalia uskonnonvapautta, evankeliumin avulla kutsua ihmisiä uskoon ja kantamaan vastuuta yli maantieteellisten rajojen. Isä Heikki Huttunen totesi muun muassa, että usko on aina haaste johonkin valoisampaan, näkemään Kristuksen kasvot kaikissa ihmisissä. Pastori Marjan Roayaii nosti esiin ne vainot ja hankaluudet, joita uskonsa tähden vainotut kohtaavat eri puolilla maailmaa ja kutsui puolustamaan kaikkien uskonnonvapautta.

 

Rukoukseen Suomen puolesta ja kiitokseen siitä, että saamme vapaasti uskoa johdattivat pastori Ari Korolainen (vap.)  ja pastori Stefan Sigfrids (hel.)

Päätössanat lausuivat Kirsi Rothfors ja Mayvor Wärn-Rancken ja tilaisuuden päätti Herran siunaukseen piispa Bo-Göran Åstrand.

 

Tilaisuuden järjestävät Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Evankelinen Allianssi ja Suomen Lähetysneuvosto ja se oli historiallinen lajissaan näiden kolmen järjestön ensimmäisenä yhteistyöprojektina.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.