SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vastuullisuuskirja avaa kristillisiä näkökulmia kestävän kehityksen tavoitteisiin 

Voiko Raamatusta, kristillisestä uskosta ja teologisesta pohdinnasta olla apua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa? Tähän kysymykseen keskittyy lokakuussa 2021 Suomen Ekumeenisen Neuvoston verkkojulkaisu Vastuullisuuskirja - Kristillinen näkökulma kestävän kehityksen tavoitteisiin
Julkaisun alustukset, pohdintakysymykset, raamatuntekstit ja rukoukset haastavat seurakuntia tutustumaan YK:n  kestävän kehityksen tavoitteisiin ja antavat työkaluja kristityn omaan pohdintaa kestävän tulevaisuuden kysymysten äärellä. Julkaisu sopii ohjaajien työn tueksi, sitä voi käyttää ryhmätyöskentelyssä tai yksilötyöskentelyssä kirkoissa, kodeissa ja kouluissa.
Julkaisu on osa kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen ihmisoikeuskampanjaa Ekumeenista vastuuviikkoa, ja se on suomennos Norjan kristillisen neuvoston tuottamasta materiaalista 

Publikationen på svenska på vår webbplats: 

Avaa verkkojulkaisu (pdf):

vastuullisuuskirja_erilliset_sivut_web(2).pdfLataa tulostettava versio (pdf):


vastuullisuuskirja_erilliset_sivut_print(2).pdf
Alkusanat

Taistelutahto paremman maailman puolesta on yksi arvokkaimmista inhimillisistä ominaisuuksistamme. Juuri tämä tahto luotsaa kambodžalaista rauhanaktivistia, Kamerunin ihmisoikeusaktivistia ja Kanadassa ympäristösuojelijaa. Juuri tämä motivoi ihmisiä, jotka uhraavat kaiken muiden oikeuksien puolesta, ja on sama tahto, joka auttaa meitä jokapäiväisiä aktivisteja yrittämään parhaamme mukaan. Vaikka saatamme joskus lannistua ja luovuttaa, tämä motivoi meitä yrittämään uudelleen.

Kestävän kehityksen yleistavoitteet (The Sustainable Development Goals (SDG)) edustavat sekä vanhaa että jotain uutta. Taistelu rauhan, ympäristön ja oikeudenmukaisuuden puolesta ei ole missään nimessä uutta. Maailman maat eivät ole koskaan aiemmin sopineet niin kattavista ja kunnianhimoisista tavoitteista kuin yleistavoitteet. Vaikka kamppailu on vanhaa, nämä tavoitteet luovat uutta pontta. Ne ovat tilaisuus, johon meidän on tartuttava. Olemme sen velkaa kaikille, jotka elävät edelleen köyhyydessä ja kärsivät epäoikeudenmukaisuudesta. Olemme sen velkaa lapsille, jotka perivät maan.

Tavoitteiden saavuttamiseksi monien ihmisten on määrätietoisesti työskenneltävä niitä kohti. Kaikkien toimiemme summa määrittää tien eteenpäin. Arjessa voimme valita ilmastoystävällisiä ratkaisuja, voimme ostaa eettisesti valmistettuja vaatteita ja poimia muovia rannalta. Jotta voimme muuttaa perusrakenteita, jotka aiheuttavat konflikteja, epäoikeudenmukaisuutta ja ympäristön tuhoutumista, meidän on oltava yhtenäistä asiamme puolesta. Meidän on järjestäydyttävä ja työskenneltävä yhteisöjen, järjestöjen ja kansainvälisten verkostojen kautta.

Kirkoilla ja kristillisillä järjestöillä on myös oma roolinsa tässä suuressa hankkeessa yhteisen hyvän puolesta. Tässä kirjassa kehotamme teitä pohtimaan, mitä Raamatulla ja kristillisellä uskolla on sanottavaa kestävän kehityksen eri osa-alueista. Nämä eivät ole uusia asioita kirkolle, mutta tavoitteet voivat antaa meille uusia näkökulmia, uusia liittolaisia ja uusia lähestymistapoja. Yhdessä kirkot ja kristilliset järjestöt muodostavat verkoston, jossa on sivukonttoreita yhteisöissä ympäri maailmaa. Pystymmekö käyttämään käytettävissämme olevia resursseja merkityksellisten muutosten luomiseen? Toivomme, että tämä Vastuullisuuskirja auttaa sinua kääntämään upeat visiot konkreettisiksi toimiksi ja näkemään kokonaiskuvan näennäisen pienten, jokapäiväisten tekojen takana. Tosiasioiden, raamatullisen pohdinnan, kysymysten ja rukousten yhdistelmän avulla voit käyttää tätä kirjaa voimavarana saarnoissa, raamattutunneilla, rippikouluopetuksessa ja hartauksissa.

Seisomme yhdessä sisartemme ja veljiemme kanssa ympäri maailmaa, joilla on myös halu luoda muutosta. Vaikka emme tiedä jokaisesta, on kuin työskentelisimme yhdessä näkymättömässä koneistossa. Kukaan ei tiedä tarkalleen, mitä tavoitteiden saavuttaminen tarkalleen ottaen tarkoittaa. Jotkut tavoitteista keskittyvät taloudellisiin avustuksiin, toiset koviin poliittisiin taisteluihin, kun taas toiset ovat asenteiden ja perinteiden muuttamista. Kuinka monta tuntia meidän on käytettävä tähän työhön? Montako mielipidekirjoitusta pitää kirjoittaa? Kuinka monta julkista kokousta meidän on järjestettävä? Meillä ei ole vastauksia, mutta tiedämme, että mitä enemmän ihmisiä työskentelee jonkin asian eteen, sitä vahvempi joukkue ja sitä suuremmat ovat mahdollisuutemme menestyä.

Anne Marte Skaland ja Guro Almås,
Vastuullisuuskirjan toimittajat
vastuullisuuskirja_erilliset_sivut_web(2).pdfvastuullisuuskirja_erilliset_sivut_print(2).pdf


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.